News Release

Melitta J. Cutright
Melitta.Cutright@lionsclubs.org

Michelle Blomeke
Michelle.Blomeke@lionsclubs.org
630-468-6817 före den 23 juni

 

NOBELPRISTAGARE KOMMER ATT ERHÅLLA DEN HUMANITÄRA UTMÄRKELSEN VID LIONS INTERNATIONELLA KONGRESS

OAK BROOK, Illinois, USA, den 1 juni 2010—Wangari Maathai, en internationellt känd miljöaktivist och grundare av The Green Belt Movement, vilken är en bred gräsrotsorganisation som arbetar med att minska fattigdom och att skydda miljön, kommer att tilldelas Lions humanitära utmärkelse 2010. Maathai kommer från Kenya och år 2004 blev hon den första afrikanska kvinna som tilldelades Nobels fredspris för hennes "insatser för bärkraftig utveckling, demokrati och fred". Hon sammanlänkar viktiga miljöfrågor med kampen för demokrati och mänskliga rättigheter, speciellt för kvinnor.

Maathai kommer att erhålla denna prestigefyllda utmärkelse vid Lion 93:e internationella kongress i Sydney, Australien. Hon kommer att tala klockan 09:00 på torsdag den 1 juli i Sydney Entertainment Centre.

"Vi är stolta över att kunna hedra denna utomordentliga ledare", säger Eberhard J. Wirfs, Lions Clubs Internationals president. "Lionklubbar runtom i världen delar hennes intresse att skydda miljön och främja fred. Lions och professor Maathai stödjer Förenta Nationernas Millenniummål, vilka strävar efter att utrota fattigdom och hungersnöd, förbättra utbildning, stärka kvinnors situation, bekämpa sjukdomar som malaria och HIV/AIDS samt säkerställa en bärkraftig miljö."

Lions humanitära utmärkelse, vilken är organisationens högsta utmärkelse, består av ett anslag om USD 200 000 från Lions Clubs International Foundation att användas till fortsatta humanitära insatser. Tidigare mottagare av utmärkelsen är bland andra den tidigare amerikanska presidenten Jimmy Carter, Muhammad Yunus och Moder Teresa.

Maathai insåg tidigt i livet den ekonomiska och sociala kostnaden av skogsskövling i Kenya. The Green Belt Movement arbetar med dessa och andra miljöfrågor samt ekonomiska och sociala frågor genom att kämpa för trädplantering och minska kalhuggning. Sedan 1977 har Maathais rörelse hjälpt kvinnor att plantera mer än 40 miljoner träd på statlig mark och på lantbruk, vilket har tillhandahållit bränsle, skydd och inkomst samt har förbättrat den ekonomiska och sociala situationen för kvinnor, familjer och hela samhällen.

Hennes intresse att skydda miljön sträcker sig dock längre än att bara plantera träd. Hon är stark förespråkare för att reducera, återanvända, återvinna och reparera samt respekt för resurser. Hon är aktiv i insatserna att skydda flodområden i Kongo, vilka tillsammans med Amazonfloden, beskrivs som världens två återstående "skogslungor", eftersom de spelar en viktig roll i att absorbera växthusgaser och att tillhandahålla syre.

The Green Belt Movement har spridits utanför Kenya och samarbetar med andra insatser att sprida demokrati och främja fred. År 2005 grundade hon The Green Belt Movement International.

Maathai var en ledande aktivist i de framgångsrika insatserna som under år 2002 bringade demokrati tillbaka till Kenya på ett fredligt sätt. Hon tjänstgjorde i Kenyas parlament under 2002-2007. Hon är utbildad i Kenya och i USA och hon var den första kvinnan i östra Afrika som erhöll titeln Doctor of Philosophy.

År 2009 utnämndes Maathai till Messenger of Peace av Förenta Nationerna. Hon har även tilldelats andra hedersbetygelser, till exempel Nelson Mandela-utmärkelsen för hälsovård och mänskliga rättigheter i Afrika, Jawaharlal Nehru-utmärkelsen för internationell förståelse i Indien samt den franska Hederslegionens orden.

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med 1,35 miljoner medlemmar i 45 000 klubbar i mer än 206 länder och geografiska områden. Utöver insatser att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. Mer information om Lions Clubs International finns på webbplatsen www.lionsclubs.org.

###

Information till media: Mediapass kommer att finnas tillgängliga i kongresskontoret i foajén till utställningshall 1, Sydney Convention and Exhibition Centre. För mer information om kongressevenemangen besöker du onlinekongressen www.lionsclubs.org/SW/common/convention/index.php.

 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting