Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Dane LaJoye
Dane.LaJoye@lionsclubs.org
                       630-468-6764

För omedelbar publicering

USAID och Lions Clubs International samarbetar för att främja läs- och skrivkunnighet runt om i världen

Oak Brook, Illinois, USA, 26 juni 2012 - Idag, vid Lions Clubs Internationals 95:e årliga kongress i Busan, Sydkorea, lanserade USAID (United States Agency for International Development) och Lions Clubs International (LCI) ett nytt samarbete för att främja läs- och skrivkunnighet runt om i världen.

Detta samarbete kommer att:

  • Samla lionmedlemmar för att läsa för barn i grundskolan och höja medvetenheten om hur viktigt det är att förbättra läskunnighet i tidig ålder.
  • Uppmuntra lärare som arbetar för bättre läskunnighet i tidig ålder genom utmärkelser till skolor, lärare, elever, kommuner och andra incitament.
  • Främja läsning bland yngre barn med handikapp, speciellt människor med nedsatt syn.
  • Hjälpa USAID att nå sitt mål att förbättra läs- och skrivkunnighet hos 100 miljoner barn i utvecklingsländer innan 2015.

USAID:s Eric G. Postel, administrativ assistent för ekonomisk tillväxt, utbildning och miljö, och Lions Clubs Internationals internationella president 2012-2013, Wayne A. Madden, undertecknade vid kongressens sista plenarsession en avsiktsförklaring som ger ett ramverk för gemensamma aktiviteter. Vid plenarsessionen närvarade 55 000 lionmedlemmar från hela världen. 

”USAID och Lions Clubs International delar åsikten att läs- och skrivkunnighet är avgörande för alla barns framtid och att läs- och skrivkunniga barn bidrar till stabilitet, ekonomi, hälsa och tillväxt i det egna samhället. Samarbetet drar nytta av båda organisationernas resurser för att uppnå detta ambitiösa mål”, berättade Postel.

”Lions bidrag till global läs- och skrivkunnighet kommer, samtidigt som de fortsätter att stödja människor med nedsatt syn och andra funktionshinder, att förändra livet för miljoner människor runt om i världen”, berättade Madden. ”Detta kommer att förbättra deras livskvalitet och inkomstpotential.”

USAID:s utbildningsstrategi är baserad på antagandet att utbildning är grunden till mänsklig utveckling och avgörande för en bred ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Ett av de viktiga målen är att förbättra läskunnigheten hos barn i grundskolan. Läskunnighet i tidig ålder är väsentlig för att lyckas i senare årskurser, barn som inte lär sig att läsa tidigt kommer sannolikt att ha begränsade utbildningsmöjligheter för resten av livet. Som ett resultat av detta kommer både deras ekonomiska möjligheter och möjligheter till utveckling att vara begränsade.

USAID arbetar i över 86 länder och stödjer internationell utveckling och främjar amerikanska utlandspolitiska mål genom att stödja ekonomisk tillväxt, jordbruk och handel, global hälsa, demokrati, konfliktmedling, konflikthantering och humanitär hjälp i afrikanska regioner söder om Sahara, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Västindien, samt Europa och Eurasien. Ytterligare information om USAID finns på www.usaid.gov.

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar i 207 länder och geografiska områden. Utöver insatser för att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. Ytterligare information om Lions Clubs International finns på www.lionsclubs.org.

###


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting