Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Nyheter och evenemang  >  Pressrum  >  News Release

News Release

Dane LaJoye
Dane.LaJoye@lionsclubs.org
                       630-468-6764

För omedelbar publicering

USAID och Lions Clubs International samarbetar för att främja läs- och skrivkunnighet runt om i världen

Oak Brook, Illinois, USA, 26 juni 2012 - Idag, vid Lions Clubs Internationals 95:e årliga kongress i Busan, Sydkorea, lanserade USAID (United States Agency for International Development) och Lions Clubs International (LCI) ett nytt samarbete för att främja läs- och skrivkunnighet runt om i världen.

Detta samarbete kommer att:

USAID:s Eric G. Postel, administrativ assistent för ekonomisk tillväxt, utbildning och miljö, och Lions Clubs Internationals internationella president 2012-2013, Wayne A. Madden, undertecknade vid kongressens sista plenarsession en avsiktsförklaring som ger ett ramverk för gemensamma aktiviteter. Vid plenarsessionen närvarade 55 000 lionmedlemmar från hela världen. 

”USAID och Lions Clubs International delar åsikten att läs- och skrivkunnighet är avgörande för alla barns framtid och att läs- och skrivkunniga barn bidrar till stabilitet, ekonomi, hälsa och tillväxt i det egna samhället. Samarbetet drar nytta av båda organisationernas resurser för att uppnå detta ambitiösa mål”, berättade Postel.

”Lions bidrag till global läs- och skrivkunnighet kommer, samtidigt som de fortsätter att stödja människor med nedsatt syn och andra funktionshinder, att förändra livet för miljoner människor runt om i världen”, berättade Madden. ”Detta kommer att förbättra deras livskvalitet och inkomstpotential.”

USAID:s utbildningsstrategi är baserad på antagandet att utbildning är grunden till mänsklig utveckling och avgörande för en bred ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Ett av de viktiga målen är att förbättra läskunnigheten hos barn i grundskolan. Läskunnighet i tidig ålder är väsentlig för att lyckas i senare årskurser, barn som inte lär sig att läsa tidigt kommer sannolikt att ha begränsade utbildningsmöjligheter för resten av livet. Som ett resultat av detta kommer både deras ekonomiska möjligheter och möjligheter till utveckling att vara begränsade.

USAID arbetar i över 86 länder och stödjer internationell utveckling och främjar amerikanska utlandspolitiska mål genom att stödja ekonomisk tillväxt, jordbruk och handel, global hälsa, demokrati, konfliktmedling, konflikthantering och humanitär hjälp i afrikanska regioner söder om Sahara, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Västindien, samt Europa och Eurasien. Ytterligare information om USAID finns på www.usaid.gov.

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar i 207 länder och geografiska områden. Utöver insatser för att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. Ytterligare information om Lions Clubs International finns på www.lionsclubs.org.

###

EN BILD AV FRED

2013-14 Merit Award Winner Krisheree Shimamoto (Hawaii, USA)

"Det är viktigt att visa världen att den kan förbättras utan krig och kamp, att den kan vara fredlig." »

Läs mer om fredsaffischtävlingenLäs mer om fredsaffischtävlingen

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting