News Release

Kontaktperson:
Melitta J. Cutright
Michelle Blomeke
pr@lionsclubs.org
630-468-6845


Lions Clubs International redovisar det femte raka året med medlemstillväxt


Oakbrook, Illinois, USA, 13 juli 2012 – Antalet medlemmar i Lions Clubs International har ökat till nära 1,35 miljoner medlemmar per den 30 juni 2012. Medan många frivilligorganisationer rapporterar minskat antal medlemmar redovisar Lions Clubs International sitt femte raka år med medlemstillväxt. Inte sedan 1993 har världens största sercviceklubbsorganisation rapporterat medlemstillväxt fem år i rad.

"Vi chartrade mer än 1 500 nya klubbar, vilket ökade antal klubbar till mer än 46 300 klubbar, vilket är ett rekord", sade Wayne A. Madden, Lions Clubs Internationals president 2012-2013. Under de senaste fem åren har vi ökat medlemsantalet till nära 60 000 medlemmar. Med en nettoökning på nära 6 000 medlemmar under förra året kan Lions medlemmar erbjuda mer hjälp till sina samhällen och till nödställda runt om i världen.

Enligt Madden har "Lions medlemsantal har ökat då medlemmarna har fokuserat på att utöka de program och den hjälp de erbjuder sina samhällen. Förra året, bara under en internationell kampanj, planterade Lions medlemmar över 13,5 miljoner träd runt om i världen."

"Den snabbast växande gruppen inom Lions är kvinnor”, berättar Madden.  "också snabbt växande är antalet familjemedlemmar från samma familj. Vi bildar familjeklubbar som uppmuntrar familjer, barn och andra familjemedlemmar till att göra frivilliginsatser tillsammans. Familjeklubbar eller klubbar med många familjemedlemmar passar in i dagens livsstilar."

Lionmedlemmar använder sig av nya sätt för att skapa kontakt med människor på orten.  Vi når ut till yngre människor genom att öka våra insatser på sociala nätverk" berättar Madden. Lions medlemmar har även bildat specialklubbar, till exempel cyberklubbar som träffas på internet och som samlas endast när de utför hjälpinsatser, eller andra typer av klubbar som passar särskilda grupper i samhället som till exempel Special Olympics-klubbar.

Lions har utvecklat regionala program i Indien och i Kina, vilka alla upplever framgångar med att rekrytera medlemmar. Under förra året fördubblades antalet medlemmar i Kina.  Lions är den första och enda serviceklubborganisation som har godkänts av regeringen i Kina och kan därmed bilda klubbar och bedriva verksamhet i landet.

Lions Clubs International har 1,35 miljoner medlemmar i 207 länder och geografiska områden. Utöver insatser att bekämpa blindhet har organisationen åtagit sig att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället och att hjälpa ungdomar runtom i hela världen. För mer information om Lions Clubs International, besök www.lionsclubs.org.


###

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting