Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Mediakontakter:
Christopher Bunch
Lions Clubs International
630 468 6827

Natasha Jackson
USAID
202 712 4320

Lions Clubs International och USAID samarbetar för att öka läs- och skrivkunnigheten i Makedonien

Oak Brook, IL, USA, 9 september 2013 – Lions Clubs International (LCI) och United States Agency for International Development (USAID) har tillkännagett ett initiativ för att öka läskunnighetsresurserna för synskadade barn i Makedonien. Initiativet är den första aktiviteten i landet för LCI-USAID:s partnerskap som inleddes i juni 2012.

LCI och USAID har vardera utlovat USD 250 000 till projektet i en satsning på att förbättra läskunnigheten i de lägre klasserna, tekniska hjälpmedel och utbildningsresurser för synskadade barn. Lionklubbarna i Makedonien (FYROM) och USAID kommer att arbeta tillsammans med Utbildningsdepartementet och lokala organisationer för handikappade under genomförandet av projektet.

Lokala lionklubbar kommer också att genomföra synundersökningar och arbeta med att främja läs- och skrivkunnigheten i hela landet genom bokdonationer, läsevenemang och program för att ge lärarna erkänsla. LCI:s ekonomiska bidrag möjliggjordes genom ett SightFirst-anslag som delades ut av Lions Clubs International Foundation (LCIF).

”Lions har tagit på sig en viktig uppgift att stödja synskadade och främja läs- och skrivkunnigheten runtom i världen. Vårt projekt i Makedonien sammanför båda dessa viktiga insatserna för att hjälpa barn som behöver oss bäst”, säger LCIF:s ordförande Wayne Madden.

Tillkännagivandet skedde i Washington, D.C. som en del av firandet av Internationella läs- och skrivkunnighetsdagen. Här deltog Linda Madden, LCIF-ordförande Maddens hustru som är pensionerad lärare, och Christie Vilsack, USAID:s rådgivare för internationell utbildning.

”Lions Clubs International är känd för sin frivilliganda för att hjälpa synskadade barn.  USAID-Education är känd för sina insatser för att lära alla barn i utvecklingsländerna att läsa. Genom att kombinera USAID och Lions i ett land som Makedonien kan man räkna med resultat: utbildning av lärare så att de kan peka ut barn som behöver glasögon, remittera barn med allvarligare synproblem, översätta läsmaterial till punktskrift och ge lokalt stöd till familjer”, säger Christie Vilsack.

Om Lions Clubs International
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Våra 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i 207 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har lionklubbar hjälpt blinda och synskadade, lett ungdomsinitiativ och stärkt lokala samhällen genom praktiska hjälpinsatser och humanitära projekt.  För mer information om Lions Clubs International, gå in på lionsclubs.org.

Fakta om Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den anslagsbeviljande delen inom Lions Clubs International, världens största serviceklubborganisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar runtom i världen. LCIF etablerades år 1968 och har på ett globalt plan förhindrat blindhet som kan förebyggas i mer än 20 år genom SightFirst-programmet. Lions investerar USD 415 miljoner i SightFirst och man har hjälpt till återställa synen bland miljontals människor runt om i världen. Läs mer på lcif.org.

Fakta om USAID
USAID har verksamhet i mer än 86 länder och stödjer internationell utveckling och främjar målen för USA:s utrikespolitik genom att stödja ekonomisk tillväxt, jordbruk och handel, global hälsa, demokrati, minskning och hantering av konflikter samt humanitär assistans i södra Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika, Karibien, Europa och Eurasien. För mer information om USAID, besök usaid.gov.

# # #


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting