Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Mediakontakt:
Allie Stryker
Communications Coordinator, LCIF

Lions firar årets världssyndag i Turkiet genom att tillhandahålla tjänster för diabetesretinopati

OAK BROOK, Illinois, USA, September 27, 2012 – Lions Clubs International firar den 14:e årliga Lions Världssyndagen i Istanbul, Turkiet den 10-11 oktober, 2012. Lions Clubs Internationals president Wayne A. Madden och andra lionledare deltar i evenemanget.

Fokus för årets världssyndag är diabetesretinopati och hur det kan leda till blindhet. Lionmedlemmar i Turkiet håller allmänna synundersökningar och fokuserar på att upptäcka ögonsjukdomar orsakade av diabetes vid Baryrampasa Eye Care Hospital och Idealtepe Eye Care Center. Om man under dessa undersökningar upptäcker diabetesretinopati eller andra ögonsjukdomar kommer uppföljande vård att tillhandahållas.

Dessutom hålls en presskonferens om diabetesögonsjukdomar. Deltagarna inkluderar turkiska ögonspecialister, representanter från turkiska diabetesföreningen, ledare från Lions och representanter från Världshälsoorganisationen.

”Lionmedlemmar och Lions Clubs International Foundation arbetar på att förebygga blindhet och Lions Världssyndag exemplifierar detta arbete”, sade Lions president Madden. ”Lionmedlemmarna i Turkiet är mycket aktiva i kampen mot ögonsjukdomar som härstammar från diabetes bland behövande. Genom samarbete kan vi hjälpa fler och förebygga blindhet från diabetesrelaterade ögonsjukdomar såsom diabetesretinopati.”

Diabetesretinopati är en komplikation från diabetes som skadar synen och som kan leda till blindhet. När synen väl gått förlorad på grund av diabetesretinopati kan den inte återställas. När diabetesretinopati diagnostiseras tidigt kan dock sjukdomens utveckling och synförlusten minskas med 90 procent genom förbättrad kontroll av diabetes och kontinuerlig behandling av diabetesretinopati.

Antalet personer som löper risk att få diabetesretinopati ökar. För närvarande har mer än 346 miljoner människor i världen diabetes. Enligt Världshälsoorganisationen utvecklar nästan hälften av alla med diabetes någon grad av diabetesretinopati under sin livstid.

Som en del av Lions Världssyndag har Lions Clubs International Foundation (LCIF) givit Lions i Turkiet ett SightFirst-anslag för att stötta inköp av behandlingsutrustning för diabetesretinopati. SightFirst är Lions mest ambitiösa och mest framgångsrika insats någonsin som finansieras av LCIF. Den har gjort att ögonvård av hög kvalitet blivit tillgänglig för dem som behöver den mest sedan projektet grundades år 1990.

Fram till idag har SightFirst godkänt 2,8 miljoner USD för 22 projekt gällande diabetesretinopati i 11 länder där diabetesretinopati är ett betydande problem för allmänheten. Dessa omfattande projekt har inkluderat utrustningsuppgraderingar, utbildning av ögonläkare, offentlig utbildning, undersökningsprogram och servicesupport vid synförlust.

Världssyndagen är ett internationellt evenemang som lanserades av Lions år 1998 för att uppmärksamma betydelsen av att bekämpa blindhet som går att förebygga i världen. Evenemanget har växt och inkluderar nu hundratals icke-statliga ögonvårdsorganisationer över hela världen. Under de senaste åren har Lions firat världssyndagen genom synundersökningar och glasögonutdelning åt barn, äldre och inflyttad arbetskraft vid invigningen av Lions Low Vision Clinic vid Shenzhen Disabled Persons Federation, och tillhandahåller undersökningar för diabetesretinopati och grönstarr på indianer i Navajo-indianreservatet i Arizona, synundersökningar för barn i Bosnien och Herzegovina, ordnat undersökningar och operationer för gråstarr i Madagaskar, samt planerat program för att utbilda samhällsmedborgare om vad som kan göras för att förhindra synförlust i länder runtom i världen.

###

Om Lions Clubs International
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med 1,35 miljoner medlemmar i 46 000 klubbar i 207 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har medlemmarna i Lions klubbar hjälpt blinda och människor med nedsatt syn samt gjort stora insatser för att utföra hjälpinsatser och att stödja ungdomar runtom i världen. Läs mer om www.lionsclubs.org.

Om Lions Clubs International Foundation
Lions Clubs International Foundation är välgörenhetsdelen av Lions Clubs International. LCIF etablerades år 1968 och har på ett globalt plan förhindrat blindhet som kan undvikas i mer än 20 år genom SightFirst-programmet. Lions investerar 415 miljoner USD i SightFirst och har hjälpt till att ge tillbaka synen för 30 miljoner människor i världen. Läs mer på www.lcif.org.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting