Pressmeddelande

Lions Clubs International och Gavi Alliance samarbetar får att skydda barn mot mässlingen

Lions ska samla in USD 30 miljoner för vaccination, som matchas av USD 30 miljoner från brittiska regeringen och Bill & Melinda Gates Foundation

HAMBURG, Tyskland, 8 juli 2013 – GAVI Alliance och Lions Clubs International presenterade i dag ett unikt partnerskap för att skydda tiotals miljoner barn i världens fattigaste länder mot mässlingen, en mycket smittsam sjukdom som uppskattningsvis dödar 430 personer varje dag, mestadels i utvecklingsländer.

Under partnerskapet ska Lions Clubs – världens största serviceklubbsorganisation – skicka ut sitt nätverk med 1,35 miljoner frivilliga att samla in USD 30 miljoner och förbättra tillgången till vaccin från GAVI Alliance, ett offentligt-privat partnerskap som har till mål att rädda barns liv och värna om människors hälsa genom att förbättra tillgången till vaccination i världens fattigaste länder.

De medel som samlas in av Lions kommer att matchas av brittiska Department for International Development (DFID) och Bill & Melinda Gates Foundation, vilket ger totalsumman till USD 60 miljoner. Tillkännagivandet skedde under Lions Clubs Internationals 96:e årliga kongress i Hamburg, Tyskland.

”Lions Clubs International och dess medlemmar tycker det är spännande att fortsätta vårt engagemang att bekämpa mässlingen och röda hund”, sa Lions Clubs International Foundation ordförande Wing-Kun Tam. ”Genom våra gemensamma insatser tillsammans med GAVI och andra partner ska vi förbättra tillgången till bra vaccinationsservice på alla nivåer – globalt, nationellt och lokalt – till förmån för barn i utvecklingsländer.”

Främja social rörlighet

Lions Clubs och GAVI ska samarbeta med hälsoministerier i utvecklingsländer för att säkerställa att barn vaccineras mot mässlingen och röda hund. Lions ska också ha en viktig roll vid insatser för social rörlighet genom att samarbeta med lokala ledare, samordna PR-aktiviteter på lokal nivå och tjäna som frivilliga på vaccinationscenter. Mässlingen dödar 160 000 personer per år, mestadels barn under fem år. GAVI tillhandahåller mässlingvaccin i kombinationsdoser med vaccin mot röda hund.

“Detta nya partnerskap kommer att ta oss ännu ett steg närmare att effektivt bekämpa mässling och röda hund, två allvarliga infektionssjukdomar”, sa Dr. Seth Berkley, VD på GAVI Alliance. ”Samarbete med det enorma nätverket av lionklubbar i hela världen gör att GAVI vaccinera fler barn med mässling-/röda hundvaccin, och så småningom minska dödligheten i mässling och röda hund.”

Lions Clubs har lovat att samla in USD 30 miljoner till GAVI:s vaccinationsprogram till 2017 när Lions Clubs firar sitt 100-årsjubileum. Enligt GAVI:s matchningsfond matchar Storbritannien och Gates Foundation bidrag till GAVI från företag, stiftelser, deras medlemmar, kunder, anställda och affärspartner med målet att samla in USD 260 miljoner till vaccination till slutet av 2015.

”Vi är tacksamma för det fortsatta och generösa åtagandet från Lions Clubs International och dess medlemmar att förbättra hälsan bland världens fattigaste barn”, sa Bill Gates Sr., ordförande för Bill & Melinda Gates Foundation. ”Detta partnerskap hjälper oss att snabbt nå ut till alla barn, oavsett var de bor, med de vaccin de behöver.”

Partnerskapet gör Lions Clubs till den största medlemmen i GAVI:s matchningsfond, som nu har säkrat mer än USD 145 miljoner i gåvor från den privata sektorn och donatormatchningar. Lions Clubs är matchningsfondens 10:e medlem.

“Att ge mässlingvaccin till barn är något av det enklaste vi kan göra för att skydda dem från sjukdomen och dess hemska konsekvenser”,sa Justine Greening, Storbritanniens utrikesminister för internationell utveckling. ”De medel som samlats in av lionmedlemmarna och matchas av Storbritannien betyder att miljoner barn kan få friskare och lyckligare liv, och kan bidra mer till sina samhällen.”

Lions Clubs International, grundat år 1917, har mer än 46 000 klubbar i 207 länder som kan hjälpa på sina hemorter genom serviceprojekt. Sedan 1968 har man delat ut mer än USD 800 miljoner i anslag till stöd för humanitära projekt, såsom mässlinginitiativet.

Mässling är en mycket smittsam och dödlig sjukdom som uppskattningsvis dödar 430 personer varje dag enligt Världshälsoorganisationen (WHO) genom att försämra immunförsvaret, gör små barn mottagliga för lunginflammation, blindhet, diarré och hjärnhinneinflammation. Men mässlingen kan förhindras med ett säkert och billigt vaccin. Det mässling-/röda hundvaccin som ges av GAVI kostar cirka USD 0,50 per dos.

Sedan 2001 har dödsfall i mässling minskat med 71 %, noterar WHO. GAVI och Lions Clubs har samarbetat med mässling- och röda hundinitiativet för att stödja kampanjer som har bidragit till denna minskning. Aktuella erfarenheter visar att om man inte lyckas ge tillräckligt många barn deras första dos av mässlingvaccination genom rutinmässig vaccinering kan det leda till allvarliga utbrott. Därför fokuserar GAVI-Lions Clubs partnerskap på stöd för rutinmässig vaccinering pch stärkande av hälsovårdssystemen. Till år 2020 förväntas mer än 700 miljoner barn i 49 länder bli vaccinerade mot mässlingen och röda hund.

Dessa ytterligare resurser kommer att hjälpa länder att nå de 20 miljoner barn som ännu inte fått mässlingvaccin, och de ger kraft åt insatserna för att komma närmare en utrotning av mässlingen”, säger Dr. Stephen Cochi, en exportrådgivare inom vaccinering vid US Centers for Disease Control and Prevention, om mässling- och röda hundinitiativet.

#    #    #

GAVI Alliance

GAVI Alliance är ett offentligt-privat partnerskap som engagerar sig för att rädda barns liv och värna om människors hälsa genom att förbättra tillgången till vaccination i utvecklingsländer GAVI Alliance sammanför utvecklingslandet och donatormyndigheter, Världshälsoorganisationen, UNICEF, Världsbanken, vaccinbranschen, tekniska byråer, samhället, Bill & Melinda Gates Foundation och andra partner inom den privata sektorn. GAVI använder innovativa ekonomiska mekanismer, såsom samfinansiering av mottagarländer, för att säkerställa hållbar medelförsörjning och tillräckliga mängder bra vaccin. Sedan år 2000 har GAVI finansierat vaccinering av ytterligare 370 miljoner barn och förhindra att mer än 5,5 miljoner barn dött i förtid. Läs mer på www.gavialliance.org och kontakta oss på Facebook och Twitter.

GAVI får medel från myndigheter [i Australien, Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sydkorea, Ryssland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Storbritannien, USA], Europakommissionen, Bill & Melinda Gates Foundation samt privata och företagspartner [Absolute Return for Kids, Anglo American plc., The Children’s Investment Fund Foundation, Comic Relief, Dutch Postcode Lottery, His Highness Sheikh Bin Zayed Al Nahyan, JP Morgan, “la Caixa” Foundation, LDS Charities och Vodafone].

För mer information besök www.gavialliance.org.

Lions Clubs International

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Våra 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i 207 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har lionklubbar hjälpt blinda och synskadade, lett ungdomsinitiativ och stärkt lokala samhällen genom praktiska hjälpinsatser och humanitära projekt. Lions Clubs International Foundation är välgörenhetsdelen av Lions Clubs International. Genom En spruta, ett liv: Lions mässlinginitiativ, Lions och LCIF har hjälpt till att vaccinera 20 miljoner barn mot mässlingen tillsammans med sina partner sedan 2010. Läs mer om LCI på www.lionsclubs.org.

För Lions Clubs:           

Chris Bunch                  

Telefon: 630 468 6827           

Mobil:    202 375 0202   

Christopher.bunch@lionsclubs.org   

För GAVI:

Jonathan Stern (DC)

Telefon:    202 478 1055

Mobil:    +41 79 251 8581

jstern@gavialliance.org

Dan Thomas (Geneve)

Telefon:    +41 22 909 6524

dthomas@gavialliance.org

LCI-foton: www.lionsclubs.org\mediaresources

GAVI-foton: http://www.flickr.com/photos/gavialliance/sets/72157633417170161/

GAVI video B-rulle: http://www.gavivideo.org/content/index.asp och http://www.gavialliance.org/audiences/journalists/

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting