Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Mediakontakt:
Christopher Bunch
Lions Clubs International
630-468-6827

LCIF träffar internationella intressenter under ett vaccinmöte med Gavi Alliance

Oak Brook, IL, USA, 30 oktober 2013 – Lions Clubs International Foundations (LCIF) ordförande Wayne Madden träffade viktiga intressenter i Stockholm för att, efter halva insatstiden, utvärdera resultaten av GAVI Alliance vaccinationsinsats på USD 4,3 miljarder.

Mötet samlade mer än 150 deltagare, bland annat donatorer, länder som genomför vaccinationsinsatserna, vaccintillverkare och representanter från näringslivet och den privata sektorn för att utvärdera GAVI:s framsteg mot målet att vaccinera 250 miljoner barn till år 2015. GAVI kommer att säkra ytterligare medel år 2015 för att utöka vaccinationsmålen.

I juli presenterade LCIF och GAVI Alliance ett unikt partnerskap för att skydda miljoner barn i världens fattigaste länder mot mässlingen, en mycket smittsam sjukdom som uppskattningsvis dödar 430 personer varje dag, mestadels barn.

”Partnerskapet med GAVI är ett utmärkt tillfälle för Lions medlemmar att fortsätta sitt arbete i kampen mot mässlingen. Tillsammans kan vi hjälpa till att skapa en säkrare, friskare och ljusare framtid för de barn som bäst behöver oss”, säger LCIF:s ordförande Madden.

LCIF har lovat att samla in USD 30 miljoner för att öka tillgången till vacciner genom GAVI Alliance. Medlen kommer att matchas av brittiska Department for International Development (DFID) och Bill & Melinda Gates Foundation, vilket ger totalsumman USD 60 miljoner. Lionmedlemmarna kommer att ha en viktig roll i det sociala mobiliseringsarbetet under vaccinationskampanjer som stöds av GAVI.

LCIF har också samlat in USD 10 miljoner till mässlingsinsatser under åren 2011 - 2012, som en del av Gates Foundations anslagsutmaning, som gav ytterligare USD 5 miljoner, vilket resulterade i totalt USD 15 miljoner. Som ett resultat av Lions finansiella stöd och lokalt vaccinationsstöd har mer än 20 miljoner barn vaccinerats mot mässlingen.

Som en förelöpare till vaccinmötet med GAVI deltog LCIF:s ordförande Madden i en ”VD-utflykt” till Etiopien. Resan avsåg att få ut ledare i fält för att på plats se hur en vaccinationskampanj som stöds av GAVI genomförs och den effekt som medel från den privata sektorn har ute i ett land.

Ordförande Madden besökte en klinik i Addis Ababa, Etiopiens huvudstad, som erbjöd vaccinationer som en del av kampanjen. Madden pratade med föräldrar och klinikchefer om deras problem och framgångar med att få barn vaccinerade.

”När man ser barn och föräldrar vars liv drabbas får man ytterligare bevis på hur viktiga vaccinationsinsatserna är. Och jag är otroligt stolt över vad våra lionmedlemmar gör för att hjälpa till”, säger LCIF:s ordförande Madden.

Som värd för vaccinmötet med GAVI stod av Sveriges biståndsminister Hillevi Engström och Ghanas president Dramani Mahama.

Om Lions Clubs International
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Våra 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i 207 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har lionklubbar hjälpt blinda och synskadade, lett ungdomsinitiativ och stärkt lokala samhällen genom praktiska hjälpinsatser och humanitära projekt.  För mer information om Lions Clubs International, besök www.lionsclubs.org.

Om Lions Clubs International Foundation
Lions Clubs International Foundation (LCIF) är Lions Clubs Internationals anslagsbeviljande stiftelse. Sedan LCIF grundades år 1968 har stiftelsen beviljat mer än USD 826 miljoner i anslag till stöd för Lions lokala och globala insatser för att rädda syn, hjälpa ungdomar, tillhandahålla katastrofhjälp och tillgodose humanitära behov, bland annat insatser för att bekämpa mässlingen. Läs mer på lcif.org.

Om GAVI Alliance
GAVI Alliance är ett offentligt-privat partnerskap som engagerar sig för att rädda barns liv och värna om människors hälsa genom att förbättra tillgången till vaccination i utvecklingsländer GAVI Alliance samlar representanter från utvecklingsländer, regeringar, världshälsoorganisationen, UNICEF, världsbanken, vaccinindustrin, teknik byråer, civila samhället, Bill & Melinda Gates Foundation och andra samarbetspartners från den privata sektorn. GAVI använder innovativa ekonomiska mekanismer, såsom samfinansiering av mottagarländer, för att säkerställa en hållbar finansiell försörjning och tillräckliga mängder bra vaccin. Sedan år 2000 har GAVI finansierat vaccinering av ytterligare 370 miljoner barn och förhindrat att mer än 5,5 miljoner barn dött i förtid. Läs mer på www.gavialliance.org.

# # #


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting