Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Pressmeddelande


print

Mediakontakt:

Allie Stryker

Kommunikationsspecialist

Lions Clubs International

Lions Clubs International Foundation ger katastrofhjälp för superstormen Sandy

Oak Brook, Illinois, USA, 9 november 2012 — Lions Clubs International Foundation (LCIF) samlar in USD 210 000 till omedelbart stöd för Lions katastrofhjälp efter superstormen Sandy. Medlen hjälper Lions i Connecticut, Maryland, New Jersey, New York och North Carolina att hjälpa till i svårt drabbade områden.

Stiftelsen har också fått många donationer till katastrofhjälpsfonden sedan superstormen Sandy slog till. Dessa donationer från generösa lionmedlemmar runtom i världen gör att Lions kan uppfylla omedelbara behov i samhället genom att tillhandahålla material såsom mat, vatten, filtar, rockar, första hjälpen-satser, ficklampor och batterier.

”När en tragedi som stormen Sandy slår till kan Lions göra en insats och omedelbart påbörja återuppbyggnadsprocessen. Det är en av de saker vi är bäst på”, säger LCIF:s ordförande Wing-Kun Tam. ”Att se lionmelemmarnas hårda arbete för att ge hjälp efter superstormen Sandy gör mig stolt över att vara lionmedlem.”

Effekterna av stormen är enorma. Enligt CNN har minst 175 personer i USA, Karibien och Kanada omkommit. Ett oräkneligt antal har förlorat sina hem och ägodelar. Den uppskattade ekonomiska effekten av superstormen Sandy ligger mellan USD 30 och USD 50 miljarder enligt katastrofriskbedömningar från företaget Eqecat.

För att hjälpa dem som drabbats av stormen arbetar många lionklubbar med lokala soppkök och tillfälliga bostäder och att tillhandahålla förnödenheter. Lionmedlemmar samarbetar också med lokala polisen och brandmyndigheter för att bedöma behoven på deras hemorter.

”När en katastrof slår till...drar Lions igång åtgärder. Det är precis vad som hände efter orkanen Sandy”, säger tidigare rådsordförande Steve Tremaroli per e-post till andra medlemmar.

Några exempel på Lions katastrofhjälpsinsatser innefattar:

I North Carolina fokuserar Lions på personer som isolerats på Hatteras Island och som drabbats av elavbrott och svåra översvämningar. Lions köpte livsmedel, vatten och torra kläder på fastlandet för de boende på Hatteras Island. Dessa förnödenheter levereras med hjälp av distriktsguvernörens båt så att lionmedlemmarna kan nå fram till de behövande. 

Lions i New York arbetar med att ta fram generatorer till tillfälliga bostäder så att stora grupper ska få tillgång till el. Förutom de generatorer som redan används av lionmedlemmar transporteras ett 30-tal ytterligare generatorer till New York från Lions i South Carolina. UPS Foundation tillhandahåller gratis transport av de generatorer som skickas. Lionmedlemmar i New York samarbetar också med katolska välgörenhetsinrättningar för att hitta personer som behöver hjälp och levererar förnödenheter till dem.

I Florida agerar Lions på superstormen Sandy på samma sätt som MD-20 New York nyligen gjorde för dem under en orkan – genom att ordna en filtinsamling.

Lionmedlemmar som inte finns lokal ger också ett bidrag. Många lionmedlemmar bidrar antingen med pengar eller samordnar leverans av förnödenheter till de drabbade områdena.

Lions har sedan lång tid tillbaka tillhandahållit katastrofhjälp till områden som är värst drabbade av katastrofer. Alla som vill bidra till detta arv kan donera till LCIF:s katastroffond. Alla donationer kan räknas för ett erkännande gällande Melvin Jones Fellowship. Donationer kan göras online genom att välja ”Katastrofhjälp”. För frågor om donationer skickar du e-post till LCIF på donations@lionsclubs.org eller ringer 630 203 3836.

Donationer från personer bosatta i USA är avdragsgilla. Donationer från personer bosatta utanför USA kan vara avdragsgilla beroende på lokal skattelagstiftning.

LCIF kan inte hantera donationer av material, men alla som är intresserade kan använda Lion till Lions databas med resurser (Lion-2-Lion Assistance) för att donera material av det här slaget direkt till behövande Lions.

###

Lions Clubs International Foundation är lionmedlemmarnas egen stiftelse och den anslagsbeviljande delen inom Lions Clubs International, världens största serviceklubborganisation med 1,35 miljoner medlemmar i 207 länder och geografiska områden. Under de senaste 10 åren har LCIF gett USD 100 miljoner till katastrofinsatser. Mer information om LCIF finns på www.lcif.org.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting