Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Pressmeddelande


print

Lions Clubs International tillkännager en historisk utökning av partnerskapet med Special Olympics

Ökade medel, medlemsaktivering och fler program för att hjälpa intellektuellt handikappade i hela världen


HAMBURG, Tyskland, 8 juli 2013 – Lions Clubs International Foundation utlovar USD 7,8 miljoner till Special Olympics och utökar därmed de globala insatserna för att stödja att personer med intellektuella handikapp blir delaktiga i samhället och mår bättre.

Insatsen bygger vidare på LCIF:s 14-åriga samarbete och ingår i en ny flerårig partnerskapsplan som ska stärka banden mellan Special Olympics och Lions Clubs International på både landsövergripande och lokal nivå. Partnerskapet tillhandahåller hälsoservice, engagerar ungdomar och uppmuntrar till familjestöd till hjälp för alla i hela världen med intellektuella handikapp.  

Tillkännagivandet skedde under Lions Clubs Internationals 96:e årliga kongress i Hamburg, Tyskland, av idrottaren Yao Ming från National Basketball Association och styrelsemedlem i Special Olympics, Special Olympics ordförande och VD Timothy Shriver, Special Olympics-idrottaren Ben Haack från Australien, grundaren av Special Olympics-Lions Clubs Internationals Opening Eyes, Dr. Paul Berman, och Lion Clubs International Foundations (LCIF) ordförande Tam Wing-kun.  

”För bara fem månader sedan, under Paralympics vinterspel i Sydkorea, träffades Special Olympics världsledare för ett toppmöte om global utveckling med fokus på att stoppa den fattigdom och utstötning som drabbar personer med intellektuella handikapp i hela världen.  Lions gjorde mer än bara deltog i mötet -- de utlovade åtgärder”, berättade Yao Ming. ”Med detta fantastiska löfte kommer ekonomiska resurser och styrkan med Lions globala gräsrotsorganisation att på ett konkret sätt hjälpa en av världens mest marginaliserade befolkningsgrupper.  Det finns ingen större serviceorganisation än Lions, och idrottare, familjer, frivilliga och fans till Special Olympics i hela världen är stolta över att hjälpa lionmedlemmarna att tjäna andra.”

Lions Clubs International har gett stöd till Special Olympics med fokus på hälsa genom Special Olympics-Lions Clubs Internationals synundersökningsprogram Opening Eyes. Nu kommer denna femåriga förlängning och det ökade stödet att skapa ledarmöjligheter för idrottare inom Special Olympics, öka hälsoarbetet inom Special Olympics, förbättra kontakterna med fler familjer för ytterligare stöd och göra att båda organisationerna kan nå ut till fler ungdomar med program för delaktighet i idrott och propaganda så att alla med intellektuella handikapp blir helt accepterade och inlemmade i livet på sina hemorter.


”Det är en ära för oss inom Lions Clubs International att få tjäna som en global partner till Special Olympics”, sa ordförande Tam.  ”I många år har vi samarbetet med synvårdsprogram för dem som har intellektuella handikapp, och vi tycker det är spännande att utöka vårt samarbetes omfattning så att vi kan uppfylla behov i samhället.  Det utökade globala partnerskapet ger våra lion- och leomedlemmar möjlighet att engagera sig i nya serviceprogram som hörselvård, familjestöd, lagidrotter, medlemsutveckling med mera.”  

Som en del av tillkännagivandet av partnerskapet utnämnde Lions Clubs International Foundations ordförande Dr. Tam Wing-kun Special Olympics globala ambassadör Yao Ming till hedersmedlem i Lions för hans engagemang för att tjäna barn i hela Kina.  

Sedan 2001 har Special Olympics och Lions Clubs International undersökt mer än 325 000 Special Olympics-idrottare, och med hjälp av globala leverantörerna Essilor International och Safilo Group har mer än 100 000 idrottare fått bra glasögon på recept. Det utökade partnerskapet ska använda den beprövade samarbetsmodellen som använts under Opening Eyes, med fokus på att skapa ytterligare hälso- och sociala effekter som hjälper personer med intellektuella handikapp, deras familjer och deras hemorter.

Utöver att hjälpa personer med intellektuella handikapp att prestera bra resultat både på och vid sidan av tävlingsarenan är partnerskapet utformat så att det stimulerar det globala och lokala ledarskapet från Lions Clubs International, världens största serviceorganisation och en global ledare inom humanitärt tjänande.  

”Jag vill tacka Lions för ert fortsatta stöd, men ännu viktigare är att tacka för att ni tror på personer som mig”, sa Ben Haack, Special Olympics-idrottare från Australien. ”Med ert stöd kan vi nå ut till fler ungdomar och hjälpa våra idrottare att bli ledare. Det är så spännande att arbeta i nära samarbete med lionklubbarna runtom i världen och föra ut ert mål, ‘Vi tjänar’, till alla inom Special Olympics-rörelsen. Dessa aktiviteter hjälper till att bygga upp en förståelse och riva murar och stoppa mobbning, och det kommer att skapa acceptans i samhället överallt.”

År 2001 delade Lions Clubs International Foundation ut sitt första anslag till Special Olympics i ett flerårigt åtagande på flera miljoner dollar i utökningen av synundersökningsprogrammet Opening Eyes.  Sedan dess har Stiftelsen delat ut mer än USD 15 miljoner till syn- och hälsorelaterade tjänster till en befolkningsgrupp som under lång tid inte har fått tillgång till bra hälso- och social service.

Åtagandet kommer fortsättningsvis att vara mer än bara ekonomiskt. Lions Clubs International har gett stöd till Opening Eyes-programmet med mer än 20 000 frivilliga i mer än 80 länder, samt hjälpt till att bygga upp kapacitet för utökade handikapprogram i samhällen i hela världen.   


Om Special Olympics
Special Olympics är en internationell organisation som lockar fram människors anda genom den uppbyggande kraften och glädjen med idrott varje dag runtom i världen. Genom sitt arbete inom idrott, hälsa, utbildning och samhällsbyggnad tar Special Olympics itu med passivitet, orättvisa, intolerans och social isolering genom att uppmuntra och hjälpa personer med intellektuella handikapp, vilket leder till ett mer välkomnande och inkluderande samhälle. Special Olympics grundades år1968 av Eunice Kennedy Shriver och rörelsen har växt från några hundra idrottare till mer än 4,2 miljoner idrottare i 170 länder. Med stöd från mer än en miljon tränare och frivilliga kan Special Olympics erbjuda 32 olympiska idrottsgrenar och mer än 70 000 tävlingar under året. Besök Special Olympics på www.specialolympics.org. Få kontakt med oss på: Twitter @specialolympics; fb.com/specialolympics; youtube.com/specialolympicshq, och specialolympicsblog.wordpress.com.


Om Lions Clubs International Foundation
Lions Clubs International Foundation är lionmedlemmarnas egen stiftelse och den anslagsbeviljande delen inom Lions Clubs International, världens största serviceklubborganisation med 1,35 miljoner medlemmar i 208 länder och geografiska områden. Genom LCIF har lionmedlemmar hjälpt till att rädda eller återställa synen för mer än 30 miljoner människor i hela världen. Mer information finns online på www.lcif.org.

Kontakta:
Kirsten Seckler, Special Olympics
+1 202 715 1147; kseckler@specialolympics.org

Allie Stryker, Lions Club International
Allie.Stryker@lionsclubs.org

Ladda ner foton från evenemang: www.lionsclubs.org\mediaresources


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting