Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

News Release


print

Mediakontakt:
Allie Stryker
Kommunikationsspecialist


Lions Clubs International firar Lions världssyndag i Australien genom att tillhandahålla synundersökningar.

OAK BROOK, Illinois, USA, 10 oktober 2013 – Lions Clubs  International firar Lions 16:e världssyndag i Mossman, Australien den 10 oktober, 2013. Lions Clubs Internationals president, Barry Palmer, Lions internationella styrelse och deras respektive partners kommer att delta i evenemangen.

Årets världsyndag fokuserar på synundersökningar i det lokala samhället. Lionmedlemmarna i Australien kommer tillsammans med Mossman Hospital Community Health Services att genomföra allmänna synundersökningar på barn vid en skola i Mossman.  Lions kommer tillsammans med lokal ögonvårdspersonal att tillhandahålla uppföljande vård vid behov. Synundersökningar kommer även att genomföras för allmänheten i en lokal samlingslokal, med stöd från Mossman Hospital Community Services och lokala ögonspecialister. Man kommer också att tillhandahålla information om ögonvård.

"Synundersökningar är ett viktigt steg mot att förebygga och behandla ögonsjukdomar. Våra aktiviteter i Mossman representerar Lions globala insatser i arbetet med att tillhandahålla synvård," sade Lions president Palmer.  "Lionmedlemmarna i mitt hemland Australien, och runt om i världen, arbetar hårt för att bekämpa ögonsjukdomar och bevara syn. Lions världssyndag är en perfekt möjlighet att fira Lions Clubs Internationals och Lions Clubs International Foundations engagemang för att främja global synvård."

Cirka 285 miljoner människor runtom i världen är synskadade enligt Världshälsoorganisationen, 39 miljoner av dem är blinda. Men upp till 80 % av blindhet förebyggas. Genom synundersökningar och ögonutbildning kan ögonsjukdomar som grå starr, glaukom (grön starr) med flera upptäckas, behandlas och förebyggas. Lions och LCIF:s SightFirst-program gör en verklig skillnad i de globala siffrorna avseende blindhet, men världens befolkning ökar och lever längre, vilket också ökar behovet av synrelaterade insatser.

Som en del av Lions världssyndag har Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljat ett SightFirst-anslag på 50 000 USD till Australiens lionmedlemmar till stöd för insatserna i Mossman. SightFirst är Lions mest ambitiösa och mest framgångsrika insats någonsin som finansieras av LCIF. SightFirst har gjort högkvalitativ ögonvård tillgänglig för miljontals behövande människor sedan programmet grundades 1990.

Världssyndagen är ett internationellt evenemang som lanserades av Lions år 1998 för att uppmärksamma betydelsen av att bekämpa blindhet som går att förebygga. Evenemanget har växt och inkluderar nu hundratals icke-statliga ögonvårdsorganisationer över hela världen. Lions uppmuntras att fira detta evenemang med lokala, synrelaterade, aktiviteter och insatser.

Under de senaste åren har Lions firat världssyndagen genom att tillhandahålla synundersökningar för att upptäcka diabetesretinopati i Turkiet, synundersökningar och glasögon till barn, äldre och inflyttad arbetskraft vid Shenzhen Disable Persons Federation i China, man har tillhandahållit undersökningar för diabetisk retinopati och glaukom (grön starr) bland infödda amerikaner i Navajo-reservatet i Arizona, USA,  man har genomfört gråstarrundersökningar och operationer i Madagaskar samt genomfört informationsmöten runt om i världen för att informera om vad man kan göra för att förebygga synförlust.

# # #

Fakta om Lions Clubs International
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Våra 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i 207 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har lionklubbar hjälpt blinda och synskadade, lett ungdomsinitiativ och stärkt lokala samhällen genom praktiska hjälpinsatser och humanitära projekt.  För mer information om Lions Clubs International, besöker du webbplatsen www.lionsclubs.org.

Fakta om Lions Clubs International Foundation Lions Clubs International Foundation är den anslagsbeviljande delen inom Lions Clubs International, världens största serviceklubb-organisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar i 207 länder och geografiska områden runtom i världen. LCIF etablerades år 1968 och har på ett globalt plan utfört insatser mot blindhet i mer än 20 år genom SightFirst-programmet. Lions investerar USD 415 miljoner i SightFirst och man har hjälpt till återställa synen bland miljontals människor runt om i världen. Läs mer på www.lcif.org.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting