Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Nya Medlemscenteravsnitt


print

Som en del av den stora satsningen på vårt varumärke har Lions Clubs International utökat avsnittet Medlemscenter på vår webbplats. I denna process ingår att vi har uppdaterat innehållet i Medlemscenter på vår engelskspråkiga webbplats – och lagt till några nya avsnitt – för att göra det mer lättanvänt.

Nya avsnitt, välkänt innehåll

Det utökade Medlemscenter har samma innehåll – och välkända avsnitt, inklusive Medlemskap och nya klubbar, Ledarskapsutveckling, Resurser och online-gruppen – som det tidigare Medlemscenter. Det finns även tre nya avsnitt:

Vi hoppas dessa nya avsnitt ska hjälpa er att snabbare hitta den information ni behöver. Ni kan även använda vår förbättrade Sökfunktion (nästan längst uppe till höger på vår webbplats) för att hitta information.

Andra språk

Vi kommer att lansera vårt utökade Medlemscenter på webbplatserna på andra språk under våren 2010. Till dess kommer vårt nuvarande Medlemscenter att ligga ute på alla de tio webbplatserna på andra språk.

För mer information

Vid frågor eller problem gällande vårt omarbetade Medlemscenter, kontakta oss.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting