Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Certifiering/röstning, delegater och suppleanter


print

Alla klubbar som har fullgjort sina skyldigheter kan skicka en delegat och en suppleant för var 25:e medlem eller större del därav.

Delegats- och/eller suppleantformulär finns nu på organisationens webbplats och publiceras i huvudkontorets officiella utgåva av tidningen LION i februari och april samt i alla andra officiella utgåvor av LION.

Ett delegats- och/eller suppleantformulär postas tillsammans med bekräftelseutskicket för kongressregistrering till lionmedlemmar som inte annars har en automatisk rösträtt. Formuläret kommer att vara utfärdat på medlemmens språk.

Läs materialet noggrant för att undvika väntetider under certifieringsprocessen i Fukuoka.

Röstning sker tisdagen den 28 juli 07.30 till 10.30 på FMM (Fukuoka Marine Messe).


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting