Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Nyheter och evenemang  >  Internationell kongress  >  Varför delta  >  Certifiering/röstning, delegater och suppleanter

Certifiering/röstning, delegater och suppleanter

Alla klubbar som har fullgjort sina skyldigheter kan skicka en delegat och en suppleant för var 25:e medlem eller större del därav.

Delegats- och/eller suppleantformulär finns nu på organisationens webbplats och publiceras i huvudkontorets officiella utgåva av tidningen LION i februari och april samt i alla andra officiella utgåvor av LION.

Ett delegats- och/eller suppleantformulär postas tillsammans med bekräftelseutskicket för kongressregistrering till lionmedlemmar som inte annars har en automatisk rösträtt. Formuläret kommer att vara utfärdat på medlemmens språk.

Läs materialet noggrant för att undvika väntetider under certifieringsprocessen i Honolulu.

Röstning sker tisdagen den 30 juli 07.30 till 10.30 på HCC (Hawaii Convention Center).

EN BILD AV FRED

2013-14 Merit Award Winner Keely O’Connor (New York, USA)

"Även en vänlig handling kan vara starten på att skänka fred i världen." »

Läs mer om fredsaffischtävlingenLäs mer om fredsaffischtävlingen

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting