Tidigare kongresser

Lions Clubs International har hållit 97 kongresser sedan 1917. Många städer i olika delar av världen har stått värd för Lions internationella kongress, en del mer än en gång. Se var Lions har varit.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting