Gruppinformation

Gruppregistrering

Lionmedlemmar: Ordnar ni en grupp på 10 eller fler som ska delta i LCI:s kongress? Kontakta oss för gruppregistrering och gruppformulär. registration@lionsclubs.org

Resebyråer och rundtursarrangörer

För att organisera en grupp lionmedlemmar som ska delta i kongressen och få ett antal rum på ett officiellt LCI-hotell, kontakta oss och be om ett rundtursarrangörspaket. Alla resebyråer och rundtursarrangörer måste vara godkända av distriktsledningen för den delegation de representerar. För att få det officiella godkännandeformuläret, kontakta oss på registration@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting