Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions Newswire


print
Newswire Banner

Newswire

I vår januariutgåva ser du hur Lions insats mot mässlingen skyddar 41 miljoner barn i Afrika, får information om den nya Lions internationella uppsatstävling och om vårt tema för fredsaffischtävlingen 2010 - 2011, med mera. Läs vidare för senaste nyheterna och informationen från Lions Clubs International.

Lions insatsprogram mot mässlingen ska skydda 41 miljoner barn

Insatsprogram mot mässlingenSom en del av Lions pilotprogram för en insats mot mässlingen hjälper lionmedlemmar till att vaccinera 41 miljoner barn mot mässlingen, en av de främsta orsakerna till blindhet hos barn. LCIF:s ordförande Eberhard Wirfs besökte nyligen Madagaskar tillsammans med personal från internationella huvudkontoret för att hjälpa till att vaccinera barn i riskzonen. Under sju dagar kunde vår insats nå ut till 2,6 miljoner människor bara på Madagaskar. Totalt hoppas vi nå ut till minst 95 procent av barnen i åldrarna 9 till 47 månader i Etiopien, Mali, Madagaskar och Nigeria tidigt under 2011. Läs vår blogg för se hur det går med programmet.

Skriv något

Lions internationella uppsatstävling ger en fantastisk möjlighet att stödja synskadade ungdomar lokalt. Och den främjar klubben genom samarbetet med lokala skolor och familjer för att locka ungdomar som är intresserade av att delta. Tävlingen är öppen för synskadade elever, 11 - 13 år. En förstaprisvinnare får USD 5 000. Temat för uppsatsen är “Fredens styrka”. Uppsatsen måste skickas in på engelska tillsammans med ett ifyllt tävlingsformulär, vara högst 500 ord, maskinskriven i svart text med dubbelt radavstånd. Ladda ner fullständiga regler och tävlingsformulär.

Fredsaffischtävlingens tema har offentliggjorts

FredsaffischtävlingI mer än 20 år har Lions internationella fredsaffischtävling gett ungdomar en chans att uttrycka sina visioner om fred. Och nu är vi glada att kunna tillkännage temat för vår tävling för 2011 - 2012 – "Barn vet vad fred innebär" Om er klubb vill sponsra en tävling i en lokal skola eller ungdomsgrupp kan ni beställa fredsaffischtävlingssatser från 15 januari 2011 från Club Supplies. Läs mer om 2011 - 2012 års fredsaffischtävling och hur man beställer en sats.

Ny och förbättrad serviceaktivitetsrapport

Vi har nyligen omdesignat lionklubbarnas serviceaktivitetsrapport för att ge klubbarna fler verktyg för att övervaka sina serviceaktiviteter och dela med sig av information till andra. Med det nya systemet kan klubb- och distriktstjänstemän utse viktiga aktiviteter och sätta upp servicemål som kan spåras under hela året. Tjänstemännen kan även söka efter aktiviteter som andra klubbar valt att dela med sig av med hjälp av nyckelord, geografisk plats, programområde och andra kriterier. Läs mer om rapporten och kommande informationssändningar på webben.

Lions kan hjälpa barn i nöd

Om er klubb vill planera ett projekt för att hjälpa barn i nöd har vi en bra nyhet! Lions barn först-program har de verktyg och resurser ni behöver för att anordna en mat- eller klädinsamling, vara värd för en syn- eller hörselundersökning, främja läskunnighet i lokala skolor, med mera. Granska programsatsen för Lions barn först efter material ni kan använda för att genomföra ett lyckat Lions barn först-projekt på er hemort.

LIONS QUARTERLY

Lions Quarterly Picture

Titta på LQ och se hur lionmedlemmar hjälper miljoner runtom i världen.

HÖJDPUNKTER

Lions symposieprogram
Ansök om anslagsmedel för ett barnsymposium.

TÄVLINGAR

Internationell tävling
Anmäl ert nyhetsbrev, er samlarnål, ert tygmärke eller er webbplats i dag.

Fototävling om miljö
Skicka in multipeldistriktets fotobidrag senast 1 mars 2010.

EVENEMANG

Kalendarium
Ta del av kommande Lions-evenemang som er klubb kan främja lokalt.

Internationella kongressen 2011
Få all information om 2011 års kongress i Seattle.

Lions dag med FN
Registrera dig för att delta i Lions dag med FN i New York och Nairobi 18 mars 2011. 

Kontakta oss online

YouTubeTwitterLions Clubs Instagram PhotosFacebookLinkedInFlickr

SUBSCRIBE NOW!

Receive Newswire Every Month!

Laptop

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting