Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions Newswire


print
Newswire Banner

Newswire

I vår utgåva för augusti får du veta mer om den här månadens globala servicekampanj, hur man skapar en planritning för klubbframgångar, projekt som tjänar behövande barn och ungdomar med mera.

Engagera våra ungdomar

Engagera våra ungdomarVår Hjälputmaning under hundraårsfirandet börjar med den här månadens globala servicekampanj, Engagera våra ungdomar. Hjälp oss nå vårt mål att tjäna 100 miljoner människor till december 2017! Ungdomar är Lions framtid, och att bjuda in dem att anordna och leda serviceaktiviteter kan lära dem värdefulla livsfärdigheter. Ta kontakt med behövande barn genom program för läs- och skrivsvårigheter, synundersökningar, matprojekt och andra roliga aktiviteter.

Besök sidan för Engagera våra ungdomar för fler projektidéer, och glöm inte att rapportera era aktiviteter på MyLCI.

Tjäna behövande barn

Att hjälpa barn växa upp friska kan ha stor betydelse för deras framtid. Följande Lions-program fokuserar på att tjäna barn:

  • Åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter lär barn att läsa.
  • Symposieprogram om Lions service för barn (för distrikt och multipeldistrikt) främjar barns hälsa och utbildningsservice.
  • Lions program Barn först (för klubbar) ger resurser för att tjäna barn.
  • Lions-UNICEF:s skollådedonationer hjälper skolor som drabbats av katastrofer.
  • Rekreationsläger ger barn med diabetes, fysiska handikapp och andra särskilda behov möjlighet att ha roligt.  

Hitta länkar och resurser på LCI:s webbplats.

Skapa er Planritning för en starkare klubb

Planritning för en starkare klubbDe mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service, utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och förväntningar. Nu kan er klubb upptäcka nya sätt att ge värdefulla bidrag till hemorten och till klubbens medlemmar genom att utveckla en planritning för framgångar.
 
Den nya Planritning för en starkare klubb ger länkar till verktyg och nyttiga tips för att omsätta er plan till handling. Skicka in era planritningsmål så får er klubb ett speciellt Presidentdiplom som erkännande för ert engagemang. Ladda ner handboken Planritning för en starkare klubb i dag!

Förbered er för Internationella läskunnighetsdagen

Tjäna barnDen 8 september är det Internationella läskunnighetsdagen, och vi uppmuntrar alla lionmedlemmar att planera projekt för Åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter för att främja läskunnighet och utbildning runtom i världen. Arbeta som frivillig och läs berättelser för barn på ett lokalt bibliotek. Donera böcker till ett boende för kvinnor och barn. Anordna en synundersökning för att hjälpa till att ordna den vård de behöver för att se och läsa bättre.

Besök sidan för Åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter för fler projektidéer och resurser!

Titta på det senaste Lions Quarterly

Den senaste utgåvan av Lions Quarterly (LQ) videomagasin finns nu klar att ses och laddas ner på Lions News Network.

Få reda på hur lionmedlemmar gör en global insats för hungersnöd bland barn genom skolmåltidsprogram och näringsutbildning, och få reda på hur Lions synundersökning hjälpte till att rädda en ung flickas liv. Mer i den här utgåvan: ett lioncenter för Downs syndrom lär förskolebarn att läsa, skriva och klara finmotorik; och Lions etablerar en enhet på hemorten som samlar lokalboende med varierande ålder och bakgrund.

Ladda ner LQ i dag och visa det på nästa Lionsmöte eller evenemang!

LIONS QUARTERLY

Lions Quarterly Picture

Titta på LQ och få reda på hur Lions räddade en ung flickas liv.

HÖJDPUNKTER

Fråga en

Få verktyg att bjuda in nya medlemmar!

Lions blogg

Håll dig uppdaterad om Lions program och historier från hela världen.

Digitaltidningen LION

Tidningen LION (huvudkontorets utgåva) finns online med ytterligare material, videor och länkar.

TÄVLINGAR

Fred, kärlek och förståelse

Köp 2014 - 2015 års fredsaffischsatser

EVENEMANG

Evenemangskalender

Ta del av kommande Lions-evenemang som klubben kan delta i lokalt.

Kontakta oss online

YouTubeTwitterLions Clubs Instagram PhotosFacebookLinkedInFlickr

SUBSCRIBE NOW!

Receive Newswire Every Month!

Laptop

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting