Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions Newswire


print
Newswire Banner

Newswire

I september månads nyhetsbrev Lions Newswire kan du läsa om Globala hjälpveckan om syn, hitta en bra resurs liva upp för att era klubbmöten, få information om Fråga en och mycket annat.

Globala hjälpveckan om syn

Den 4 - 10 oktober bjuder president Yamada in dig att tillsammans med andra medlemmar runt om i världen delta i ett särskilt serviceevenemang för bättre kunskaper om synvård, blindhet och nedsatt syn. Synundersökningar, utdelning av glasögon och hjälpmedel, samt utbildning om synvård är bara några sätt för din klubb att ge värdighet till vänner och grannar som inte har tillgång till bra synvård. Dessutom hjälper ert projekt oss att nå vårt mål för hundraårsjubileets hjälputmaning att hjälpa 100 miljoner människor. Besök webbplatsen för Globala hjälpveckan om syn för mer information och börja planera ert projekt i dag!

Fråga en i dag!

Gör en större insats på hemorten och Fråga en. Så enkelt är det! När 1,4 miljoner lionmedlemmar runtom i världen frågar en person – en familjemedlem, vän eller granne – om att bli lionmedlem är effekten enorm. Det påverkar livet både för medlemmarna och dem som vi hjälper, och allt som behövdes var detta första steg att du bad en person att bli medlem. Titta på den nya videon Fråga en och skicka dina foton på nya medlemmar till askone@lionsclubs.org!

Beställ en sats för fredsaffischtävlingen senast 1 oktober

Varje år ger Lions Clubs Internationals fredsaffischtävling barn runtom i världen chansen att uttrycka sin vision av fred i ett konstverk. Lionklubbar kan sponsra och anordna en tävling med lokala skolor eller ungdomsgrupper. Satser för årets tema ”Sprid fred” kan beställas online via Club Supplies (artikelsökning: PEACE POSTER KIT) fram till 1 oktober 2015. Besök vår sida för fredsaffischtävlingen för mer information och titta på den nya videon Fredsaffisch för att se förra årets hedersomnämnanden.

Anpassa era klubbmöten – Er klubb, ert sätt!

Är era klubbmöten så bra som möjligt? Handboken Er klubb, ert sätt hjälper alla medlemmar att bedöma nuvarande klubbmöten och omstrukturera dem så att de uppfyller behoven för medlemmarnas mångfald. Hitta tips och nya sätt att göra mötena mer inbjudande, använd ny teknik för att nå medlemmarna bättre och uppmuntra till deltagande och engagemang. I handboken finns även en kort enkät för att få synpunkter från medlemmarna. Ladda ner handboken Er klubb, ert sätt.

Ny video: Höjdpunkter från 98:e internationella kongressen

I juni samlades medlemmar från hela världen för Lions internationella kongress i Honolulu. Den nya videon Höjdpunkter från kongressen visar spännande och kulturella inslag från Nationsparaden, Lions kamratskap i utställningshallen och plenarsessionerna, samt den vackra omgivningen i Hawaii. Titta på videon på LCI:s YouTube-kanal.

Lions Quarterly

Lions Quarterly Picture
Titta på LQ och se hur medlemmar i Kauai stödjer en trädgård för att ge mat på hemorten.

HÖJDPUNKTER

Lions blogg

Håll dig uppdaterad om Lions program och historier från hela världen.

Digitaltidningen LION

Tidningen LION (huvudkontorets utgåva) finns online med ytterligare material, videor och länkar.

TÄVLINGAR

Fredsaffischtävlingen

Köp en sats för årets tema, “Sprid fred”.

EVENEMANG


Evenemangskalender

Ta del av kommande Lions-evenemang som klubben kan delta i lokalt.

Kontakta oss online

YouTubeTwitterLions Clubs Instagram PhotosFacebookLinkedInFlickr

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting