Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Nyheter och evenemang  >  E-newsletter  >  Lions Newswire

Lions Newswire

Newswire

i vår utgåva för augusti, UNGDOMAR, fokuserar vi på att ungdomar i Lions tjänande. Lär dig mer om den här månadens Hundraårsjubileets hjälputmaning, Engagera ungdomar, titta på Lions Quarterlys videoklipp om ett fredsläger för ungdomar, hitta resurser för att främja ungdomsaktiviteter med mera!

Inspirera ungdomar att göra hjälpinsatser

Engagera våra ungdomarI augusti månad uppmuntras lionmedlemmar att fokusera sina aktiviteter för Hundraårsjubileets hjälputmaning på att Engagera ungdomar. Ungdomar kan påverka till förändring tillsammans med lionmedlemmar om de får en möjlighet. Nyckeln till att engagera ungdomar är att inspirera dem till att delta aktivt i beslutsprocessen. Rekrytera gärna ett team med studenter och planera ett ungdomsforum för att utbyta åsikter om behoven på hemorten. Bjud in leomedlemmar att bli med i en ungdomsledd anslagskommitté som använder en del av klubbens medel till att belöna vissa lokala ungdomsprojekt. För fler idéer eller för mer information om historier kring ungdomar som engagerar sig i att hjälpa, kontakta programs@lionsclubs.org.  

Främja ledarutveckling bland ungdomar

Den 12 augusti är FN:s internationella ungdomsdag. 2015 års tema är ”Ungdomars engagemang”. I en värld med vuxnas problem får ungdomar ofta inte chansen att engagera sig politiskt, ekonomiskt och socialt på sina hemorter. Vårt Leoklubbsprogram syftar till att ändra denna dynamik genom att hjälpa ungdomar att bli ledare. Genom vårt Anslagsprogram för leoledarskap kan distrikt och multipeldistrikt få medel till leoledarevenemang. Läs om hur ni kan tillämpa och främja ledarutveckling bland lokala leomedlemmar.

Bjud in din klubb att delta i Hundraårsjubileets hjälputmaning

Hundraårsjubileets hjälputmaningLionmedlemmar i hela världen lägger nu in en högre växel för att hjälpa oss nå målet för Hundraårsjubileets hjälputmaning att hjälpa 100 miljoner människor. Hur kan ni engagera er? Ni kan exempelvis anordna ett projekt för Veckan för barns värdighet 30 augusti – 5 september. Veckan för barns värdighet är ett speciellt serviceevenemang som ägnas åt att öka barns värdighet på hemorten och runtom i världen. Plus att klubben kan få ett speciellt erkännande för hundraårsjubileet när ni anordnar ett godkänt serviceprojekt. Besök webbplatsen för Veckan för barns värdighet för mer information och börja planera ert projekt redan i dag!

Kommunicera era serviceaktiviteter för ungdomar

Att få ut information om hur klubben engagerar ungdomar den här månaden kan hjälpa till att öka antalet medlemmar (både lion- och leomedlemmar!) och låta lokalbefolkningen få veta att där det finns ett behov finns det också en lionmedlem. Men vilket är bästa sättet att marknadsföra era aktiviteter? Hitta PR-resurser på Lions webbplats. Få mer information om hur ni startar en webbplats för klubben och använd gratis sociala mediaverktyg för att få kontakt med medlemmar och samhället. Ladda ner affischer, tidningsannonser och exempel på pressmeddelanden. Få tips om att kontakta lokala media och gå igenom viktiga lionbudskap ni vill förmedla under intervjuer. Sprid klubbens framgång till alla på hemorten!

Ny Lions Quarterly-video: Lions fredsläger för ungdomar

Den senaste Lions Quarterly-videon kan nu laddas ner från LCI:S webbplats och innehåller ett bra klipp med fokus på ungdomar. I den här utgåvan engagerar sig lionmedlemmar i Norge genom att anordna ett speciellt läger som tar upp våld och uppmuntrar ungdomar att diskutera fred. Få också en glimt av hur lionmedlemmar har tjänat på sina hemorter i nästan 100 år. Titta på ett klipp om Lions in Hawaii som bekämpar hungersnöd genom att sköta en lokal trädgård och odla nyttiga grönsaker till ett lokalt kök för hemlösa. Besök Lions videosida för att se hela LQ och ladda ner en fil och visa den på nästa Lions-möte eller evenemang.

Lions Quarterly

LQ

HÖJDPUNKTER

Lions blogg

Håll dig uppdaterad om Lions program och historier från hela världen.

Digitaltidningen LION

Tidningen LION (huvudkontorets utgåva) finns online med ytterligare material, videor och länkar.

TÄVLINGAR

Fredsaffischtävlingen

Köp en sats för årets tema, “Sprid fred”.

EVENEMANG

Internationella läskunnighetsdagen äger rum 8 september

Främja läskunnighet genom att planera ett åtgärdsprogram för läs- och skrivsvårigheter.

Evenemangskalender

Ta del av kommande Lions-evenemang som klubben kan delta i lokalt.

CONNECT WITH US ONLINE

Join one or more of these online communities to network with other Lions. Share information, ideas and videos. And let the world know you're proud to be a Lion!

YouTube, Twitter, MySpace, Facebook, LinkedIn, Flickr


© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting