Hjälputmaning under hundraårsfirandet

I nästan 100 år har lionmedlemmar hängivet tjänat på sina hemorter och bidragit till utveckling och välfärd för miljoner människor runtom i världen. Nu ser vi fram emot vårt hundraårsjubileum år 2017 och våra medlemmar uppmuntras att hjälpa till att nå målet för hundraårsjubileets hjälputmaning att tjäna 100 miljoner människor till december 2017 genom att delta i globala servicekampanjer.

Hjälp till att sprida information! Uppmuntra klubbens tjänstemän att rapportera serviceaktiviteter via MyLCI, vårt online medlems- och aktivitetsrapporteringssystem. För mer information, besök MyLCI och gå igenom våra Vanliga frågor om rapportering av serviceaktiviteter. Lionklubbar som deltar och rapporterar aktiviteter via MyLCI:s online serviceaktivitetsrapport får ett särskilt tygmärke som erkännande för sina bidrag till service.

Vägledning för antal personer som tjänats vid viss oklarhet

För en del serviceaktiviteter, som att städa upp längs en älvbank, kan det vara svårt att bedöma hur många som tjänats.  Det finns inget säkert svar på det. För att hjälpa klubben ange ett rimligt antal personer som tjänats i dessa fall -- kan uppstädning längs en älvbank eller en vägren baseras på det antal personer som besöker platsen varje år, och projekt av mer permanent slag (såsom att bygga en park, lekplats eller ett pågående lokalt återvinningsprogram) kan vara bra för alla på hemorten, så ange antal invånare.

Det finns inget felaktigt svar, men dessa riktlinjer kan förhoppningsvis förklara för allmänheten allt bra som lionklubbar gör.

För mer information om Hundraårsjubileets hjälputmaning och delta i detta spännande initiativ, e-posta oss på programs@lionsclubs.org.  

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting