Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Strengthen the Pride
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Resurser  >  Återinfört Lions tjänstemeritprogram

Återinfört Lions tjänstemeritprogramÅterinfört Lions tjänstemeritprogram

Vid styrelsemötet i mars 1996 godkände den internationella styrelsen ett Återinfört Lions tjänstemeritprogram från och med 1 juli 1996. Med den här policyn kan lionmedlemmar som tidigare haft avbrott i sitt medlemskap få räkna den tid de tjänat och inkludera den i sina tjänsteår. Policyn gäller inte tidigare medlemmar som uteslöts för att de inte betalade sina avgifter.

För att formellt begära återinföring av tjänsteår måste medlemmen fylla i blanketten Återinförd Lions tjänstemerit, och ange alla tidsperioder de tjänat och gjort rätt för sig. Den här informationen jämförs med uppgifterna på internationella huvudkontoret och sedan justeras totala antalet år man tjänat. Medlemmar som inte kan ange exakta tjänstedatum bör uppskatta datum så noga som möjligt.

Medlem som begär återinföring av tjänstemeriter ska fylla i i blanketten Återinförd Lions tjänstemerit antingen online eller på pappersversionen och posta eller faxa den till Lions Clubs International. Blanketten måste vara fullständigt ifylld med namnteckningar eller inskrivna namn på både klubbpresident och klubbsekreterare.

Klubbar som skickar in blanketten elektroniskt ska även skicka en WMMR. Klubbar som skickar in pappersversionen av blanketten ska bifoga lämplig MMR innan den postas. Tidigare medlemmar kan gå med i en lionklubb igen och sedan använda den här blanketten för att registrera tidigare tjänst. Tidigare medlemmar som återkommer till organisationen måste betala en inträdesavgift på 25 dollar.

Frågor om den här policyn ska adresseras till:

Utöknings- och medlemsdivisionen

Telefon: (630) 571-5466
Fax: (630) 571-1691
E-post:
memberops@lionsclubs.org


Återinfört Lions tjänstemeritprogram

Som lionmedlem som gjort rätt för sig och är stolt över tidigare tjänst vill jag räkna in följande tidigare tjänstgöring i mina totala tjänsteår. Jag är medveten om jag för den tidigare tjänst som jag vill göra anspråk på måste ha betalat mina avgifter. Följande information är såvitt jag kan bedöma fullständig och korrekt. Jag har uppskattat tider och datum där jag är inte är säker.

*Medlems namn:
*Klubb nr. (sex siffror):
*Aktuellt klubbnamn:
*Stat/Land:

Ange nedan tidigare klubbens namn, distrikt, inträdesdatum, utträdesdatum och skäl.

Klubbens namn: Distrikt Inträdesdatum: Utträdesdatum och orsak:
*Totalt antal år i aktiv tjänst med avgifter betalade, dock inte nuvarande klubbtjänst:
*Inträdesdatum i nuvarande lionklubb: Månad: År:
Intygas:
Medlems namnteckning: Datum:
Klubbpresidentens namnteckning: Datum:
Klubbsekreterarens namnteckning: Datum:

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting