Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leo/ungdom


print

Leoklubbsresurser

 • Leoklubbsbroschyr för lionmedlemmar (leo46.pdf)
 • Rekryteringsbroschyr för Alpha leomedlemmar (leo57a.pdf)
 • Rekryteringsbroschyr för Omega leomedlemmar (leo57o.pdf)
 • Affisch för Alpha Leo (leo10a.pdf)
 • Affisch för Omega Leo (leo10o.pdf)
 • Handbok för Alpha leoklubbsprogrammet (leo65a.pdf)
 • Handbok för Omega leoklubbsprogrammet (leo65o.pdf)
 • Broschyren Fokus på barn (leo304.pdf)
 • Installation av leotjänstemän och intagning av nya medlemmar (leo8.pdf)
 • Leoklubbsprogrammets avgifter (leo26.pdf)
 • Frågor om leoklubbar (leo33.pdf)
 • Beställningsformulär för publikationer till leoklubbsprogrammet (leo4.pdf)
 • Leoklubbsprogrammets resursvägledning (leo9.pdf)

Leoprogramutmärkelser

 • Utmärkelsekriterier för den 100 %-iga leoklubbspresidenten (leo100.pdf)
 • Utmärkelsekriterier för den 100 %-iga leodistriktspresidenten (leo106a.pdf)
 • Utmärkelsekriterier för den 100 %-iga leomultipeldistriktspresidenten (leo107a.pdf)
 • Utmärkelsekriterier för leoordförande (leo103a.pdf)
 • Utmärkelsekriterier för leorådgivares service (leo102a.pdf)

Internationella läger och utbyten

Tillfällen för ungdom

 • Unga ledare i tjänst, programbroschyr (iad132.pdf)
 • Unga ledare i tjänst, programhandbok (iad133.pdf)
 • Unga ledare i tjänst, programfaktablad (iad134.pdf)

Fredsaffisch

 • Fredsaffischtävlingen, broschyr (pr775.pdf)
 • Fredsaffischtävlingen, handbok för distriktsordförande (pr787.pdf)
 • Fredsaffischsats, beställningsformulär (pr785.pdf)

Service för barn

 • Nyhetsbrev Barn i fokus (lsc303.pdf)
 • Distriktsordförande för Lions service för barn (lsc100.pdf)
 • Etikett för Lions barn först-sats (iad250.pdf)
 • Materialbeställningsformulär för Lions barn först (iad251.pdf)
 • Aktivitetsguide för Lions barn först (iad252.pdf)
 • Programbroschyr för Lions barn först (iad253.pdf)
 • Samhällsaffisch för Lions barn först (barn som äter) (iad254a.pdf)
 • Samhällsaffisch för Lions barn först (barn i nöd) (iad254b.pdf)
 • Tackdiplom för Lions barn först (iad255.pdf)
 • Exempel på pressmeddelande för Lions barn först (iad256.pdf)
 • Projektidéer för Lions barn först (iad257.pdf)
 • Exempel på projekt för Lions barn först - matinsamling (iad258.pdf)
 • Exempel på projekt för Lions barn först - klädinsamling (iad259.pdf)
 • Exempel på projekt för Lions barn först - resväskor för fosterbarn (iad260.pdf)
 • Exempel på projekt för Lions barn först - hörselundersökning (iad261.pdf)
 • Lions service för barn (iad303.pdf)
 • Lions service för barn, bedömning av samhällsbehov (iad304.pdf)
 • Symposieansökan för Lions service för barn (lsc-9.pdf)
 • Revisionsstadgar för globala symposieprogrammet för Lions service för barn (lsc-18.pdf)
 • Faktablad om skollådan (iad306.pdf)
 • Ansökan om tygmärke för Lions-UNICEF:s Skollåda (iad306-a.pdf)

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting