Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Nya klubbar


print

Starta en ny klubb

 • 30 marknadsföringsidéer (mk97)
 • Bättre samhällen. Förändrade liv. (ex511)
 • Fira den nya klubben – Planeringshandbok för invigningsfest (tk26)
 • Checklista för charteransökan (tk40)
 • Ansökan om chartermedlemskap (tk188)
 • Handbok för bildande av nya klubbar (tk1)
 • Instruktioner för ifyllande av charteransökan (tk2)
 • Lions bedömning av samhällsbehov (mk9)
 • Lions bedömning av samhällsbehov, frågeformulär (mk9a)
 • Gör slag i saken - Handledning för utveckling av klubbprojekt (tk10)
 • Tillkännagivande av ny klubb, flygblad (ex214)
 • Lionklubbar med specialintresse, flygblad (ex544)
 • Vikten av extension (ex545)

Global välkomstdag för nya medlemmar

 • Lions globala välkomstdag, planeringshandbok (mk61)

Lioness lionklubb

 • Lioness Bridge programbroschyr (mklp1)
 • Ta in lionesser i familjen (mklp2)

Lionklubbar vid högskolor och universitet

 • Högskoleklubbar, broschyr (ex537)
 • Högskoleklubbar, affisch (ex538)
 • Distriktets högskoleklubbar, specialisthandbok (ex700)
 • Handledning för utveckling av högskoleklubbar (ex517)
 • Information för lärarrådgivare (ex514)

Klubbfilial

 • Broschyr om klubbfilialer (cb17)
 • Handbok för klubbfilialbildning (cb4)

Certified Guiding Lion

 • Certified Guiding Lion-kurs - värd- och instruktörshandbok (cglguide)
 • Slutrapport för Certified Guiding Lion (cgl_final)
 • Program för Certified Guiding Lion (da-cgl1)
 • Program för Certified Guiding Lion, PowerPoint-presentation (cgl)
 • Kvartalsrapport för Certified Guiding Lion-programmet (cgl_quarterly)
 • Ifyllande av verifieringsformulär (cgl_completion)
 • Test för Certified Guiding Lions (cgl_test)

 

För att beställa något av ovanstående material, kontakta Membership and New Club Operations Department.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting