Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Medlemskap


print

Inbjudan till nya medlemmar   

 • Bli delaktig och gör en viktig insats, broschyr (ex801)
 • Ta in lionesser i familjen: En handbok för lionessinbjudan (mklp2)
 • Lions Mästarklubbar, broschyr (ex546)
 • Klubbroschyrsmall (mk20a, finns bara online)
 • Lions lejonungeprogram, broschyr (mpfm37)
 • Lejonungeprogrammets aktivitetshandbok (mpfm33)
 • Vägledning för rekrytering av unga vuxna (ex800)
 • Jag är en Lion (me37)
 • Bara fråga! Handbok för rekrytering av nya medlemmar (me300)
 • Leo till Lion-program, broschyr (ll1)
 • Lioness Bridge programbroschyr (mklp1)
 • Lions gör en insats (me40)
 • Medlemsansökan (me6b)
 • Medlemsmöjligheter (me105)
 • Målbeskrivning och etiska riktlinjer, broschyr i fickformat (me33)
 • Vi är lionmedlemmar, rekryteringsaffisch (ex209)
 • Lions globala välkomstdag, planeringshandbok (mk61)
 • Din familj kan göra en insats (mpfm8)

Medlemsinformation och utveckling

 • Medlemskap och nya klubbar, publikationer och utmärkelser (me46)
 • Intagningsceremonier för nya medlemmar (me22)
 • Utbildningshandbok för nya medlemmar (me13)
 • Informationshandbok för nya medlemmar (me13a)
 • Information för nya medlemmar - PowerPoint (me13b, finns bara online)
 • Välkomstbok för nya medlemmar (nm9, finns bara online)
 • Sponsorskapet är ett viktigt ansvar (me21)

Tillgodose medlemmarnas intressen

 • Hur utvärderar du din klubb? – Administrativ guide (me15)
 • Hur utvärderar du din klubb? – Frågeformulär (me15b)
 • Hur utvärderar du din klubb? Resultatmall (me15c, finns bara online)
 • Tillfredsställda medlemmar, vägledning (me301)

Ledarskapsutveckling

 • Lions avancerade mentorskapshandbok (mtr12)
 • Lions grundläggande mentorskapshandbok (mtr11)

Material för klubbtjänstemän eller kommittémedlemmar

 • 30 marknadsföringsidéer (mk97, finns bara online)
 • Handbok för klubbens medlemsordförande (me44)
 • Riktlinjer för val (lg22, finns bara online)
 • Klubbens organisationsschema (cluborgchart, finns bara online)

Klubbtillväxtutmärkelser

 • Nyckelutmärkelser för medlemmar, programbroschyr (me36, finns bara online)
 • Året runt-program för medlemstillväxt, broschyr (yrg15)

Information om distriktet

 

För att beställa något av ovanstående material, kontakta Membership and New Club Operations Department.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting