Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Legal


print

Stadgar och arbetsordning

 • Stadgar – Stadgar och arbetsordning för Lions Clubs International (reviderad 6/15) (la1.pdf)
 • Stadgar – Stadgar och arbetsordning för distrikt (reviderad 7/13) (la4.pdf)
 • Stadgar – Stadgar och arbetsordning för multipeldistrikt (reviderad 7/13) (la5.pdf)
 • Stadgar – Stadgar och arbetsordning för lionklubbar (reviderad 7/15) (la2.pdf)

Styrelsens policyhandbok

Varumärkespolicy

Aktiebolag, stiftelse och registrerade agentresurser

Sökandeinformation

 • Kvalifikationer/information för sökande till internationell tjänst (reviderad 12/14) (candidate_info.pdf)
 • Bekräftelseformulär för sökande till andra vicepresident/internationell direktor (reviderad 11/14)(endorsement_form.pdf)
 • Internationell direktor - service och anvisning genom ledarskap (reviderad 6/09) (pr751.pdf)

Försäkring

Skatt

 • Skatt, Vanliga frågor, Ny årlig elektronisk uppgift, e-vykort (reviderad 7/13) (irs_faq.pdf)
 • Skatt – Inkomstskatt på orelaterad verksamhet (reviderad 9/05) (ubit.pdf)
 • Resurser för tabell för statlig ideell registrering och krav för att begära stöd (reviderade 2/13) (nonprofit_reg_state.pdf)
 • Instruktioner för återinförande av status undantagen från skatt (reviderade 7/13) (tax-exempt_reinstatement.pdf)
 • Skattefrågor och förordningar som gäller Lions klubbar och ledare (reviderade 7/13) (tax_reg_lions.pdf)

Riktlinjer för val

 • Riktlinjer för klubbval (reviderade 11/04) (lg22.pdf)
 • Riktlinjer för distriktsval (reviderade 11/04) (lg23.pdf)
 • Hur man överklagar val till DG/VDG (reviderad 7/14) (dgvdg_election.pdf)

Regler för konfliktlösning

Andra policies

Ledningens sammanfattningar

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting