Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Resurser  >  Publikationer  >  Legal

Legal

Stadgar och arbetsordning

Styrelsens policyhandbok

Varumärkespolicy

Aktiebolag, stiftelse och registrerade agentresurser

Sökandeinformation

Försäkring

Skatt

Riktlinjer för val

Regler för konfliktlösning

Andra policies

Ledningens sammanfattningar

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting