Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Aktiviteter och program


print

Service Activities

Samhällsservice

Katastrofberedskap och insatser

Miljöservice

Hälso- och barntjänster

Lions service för barn

 • Materialbeställningsformulär för Lions service för barn (iad251)
 • Programbroschyr, Lions service för barn (iad303)
 • Bedömning av samhällsbehov (iad304)
 • Ordförande - Uppgifter för ordförande för Lions tjänster för barn (lsc100)

     Lions program barn först

 • Materialbeställningsformulär (iad251)
 • Aktivitetsguide (iad252)
 • Programbroschyr för Lions barn först (iad253)
 • Samhällsaffisch - barn vid matbordet (iad254a)
 • Samhällsaffisch - behövande barn (iad254b)
 • Tackdiplom (iad255)
 • Exempel på pressmeddelande (iad256)
 • 25 projektidéer (iad257)
 • Exempel på projektblad - matkampanj (iad258)
 • Exempel på projektblad - klädkampanj (iad259)
 • Exempel på projektblad - Resväskor för fostervård (iad260)
 • Exempel på projektblad - hörselundersökning (iad261)

     Symposieprogram (Lions service för barn)

     Skollådan

      Nyhetsbrev: Barn i fokus

Diabetesinformation och hjälpinsatser

 • IDF:s länkar till lokala diabetesföreningar (iad323)
 • Diabetesbokmärke (iad161)
 • Det är inte för sent att förhindra diabetes (iad312)
 • Tipsblad: Ta hand om dina fötter för livet (iad194)
 • Tips för tonåringar: Vad är diabetes? (iad313)
 • Tips för tonåringar: Var aktiv (iad309)
 • Tips för tonåringar: Håll en hälsosam vikt (iad310)
 • Tips för tonåringar: Hantera med- och motgångar med diabetes (iad308)

     Framsteg: Lions för diabetesinformation

 • Aktivitetsguide (iad184)
 • De tio bästa tipsen för att ordna en Framstegspromenad (iad177)
 • Föreslaget tidsschema på evenemangsdagen (iad197)
 • Exempel på pressmeddelande (iad201)
 • Exempel på servicemeddelande (iad181)
 • Exempel på lokal myndighets kungörelse (iad196)
 • Exempel på befrielse-/registreringsformulär (iad188)
 • Materialbeställningsformulär (iad192)

     Nyhetsbrev: Diabetesinformation

Hörselinformation och hjälpinsatser

     Återvinning av hörapparater

 • Programbroschyr för återanvändning av hörapparater (iad17)
 • Dekal för återanvändning av hörapparater - stor (iad18)
 • Dekal för återanvändning av hörapparater - liten (iad19)
 • Exempel på pressmeddelande (iad21)
 • Materialbeställningsformulär (iad22)

     Hörselundersökning

 • Genomföra hörselundersökningar för förskolebarn och skolbarn (iad261)

      Nyhetsbrev: Syn och hörsel

Syninformation och hjälpinsatser

     Lions ögonbanksprogram

 • Lista över Lions ögonbanker (iad225a)

     Lions program för återvinning av glasögon

 • Klubbguide för insamling av begagnade glasögon (iad401)
 • Programbroschyr - Lions Recycle for Sight (iad403)
 • Samhällsaffisch (iad402)
 • Insamlingslådedekal - stor (iad410a)
 • Insamlingslådedekal - liten (iad410b)
 • Fönsterskylt - fyrfärg (iad410c)
 • Fönsterskylt - blå/guld (iad410d)
 • Tackdiplom (iad405)
 • Insamlingsavtal (iad406)
 • Klubbinsamlingsplatser (iad404)
 • Exempel på pressmeddelande (iad411)
 • Materialbeställningsformulär - Lions Recycle for Sight (iad409)
 • Lions glasögonåtervinningscenter, lista (iad408)

     Lions synvårdsprogram (LEHP)

      Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd
 • Programmets användning (iad432)
 • PowerPoint-presentation (iad433)
 • Talarhandbok (iad434)
 • Material att dela ut: Tag hand om din syn efter 50 (iad435)
 • Material att dela ut: Åldersrelaterade ögonsjukdomar, en överblick (iad425)
 • Material att dela ut: Se bra hela livet, ögats olika delar (iad426)
 • Affisch: visar bild på en kvinna (iad436a)
 • Affisch: visar bild på en man (iad436b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad437)
 • Materialbeställningsformulär (iad438)

     Göra synen till en hälsoprioritering

 • Programmets användning (iad421)
 • PowerPoint-presentation (iad422)
 • Talarhandbok (iad423)
 • Material att dela ut: Synförändringar kan drabba alla med åren (iad424)
 • Material att dela ut: Åldersrelaterade ögonsjukdomar, en överblick (iad425)
 • Material att dela ut: Se bra hela livet, ögats olika delar (iad426)
 • Affisch: visar bild på en kvinna (iad427a)
 • Affisch: visar bild på en man (iad427b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad428)
 • Materialbeställningsformulär (iad429)    

     Vit käpp

 • Informationsblad om vita käppen (iad413)

     Nyhetsbrev: 

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting