Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Resurser  >  Publikationer  >  Aktiviteter och program

Aktiviteter och program

Service Activities

Samhällsservice

Katastrofberedskap och insatser

Miljöservice

Hälso- och barntjänster

Lions service för barn

     Lions program barn först

     Symposieprogram (Lions service för barn)

     Skollådan

      Nyhetsbrev: Barn i fokus

Diabetesinformation och hjälpinsatser

     Framsteg: Lions för diabetesinformation

     Nyhetsbrev: Diabetesinformation

Hörselinformation och hjälpinsatser

     Återvinning av hörapparater

     Hörselundersökning

      Nyhetsbrev: Syn och hörsel

Syninformation och hjälpinsatser

     Lions ögonbanksprogram

     Lions program för återvinning av glasögon

     Lions synvårdsprogram (LEHP)

      Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd

     Göra synen till en hälsoprioritering

     Vit käpp

     Nyhetsbrev: 

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting