Aktiviteter och program

Service Activities

Samhällsservice

Katastrofberedskap och insatser

Miljöservice

Hälso- och barntjänster

Lions service för barn

     Lions program barn först

     Symposieprogram (Lions service för barn)

     Skollådan

      Läger

      Nyhetsbrev: Barn i fokus

Diabetesinformation och hjälpinsatser

     Framsteg: Lions för diabetesinformation

     Nyhetsbrev: Diabetesinformation

Hörselinformation och hjälpinsatser

     Återvinning av hörapparater

     Hörselundersökning

      Nyhetsbrev: Syn och hörsel

Syninformation och hjälpinsatser

     Lions ögonbanksprogram

     Lions program för återvinning av glasögon

     Lions synvårdsprogram (LEHP)

      Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd

     Göra synen till en hälsoprioritering

     Vit käpp

     Nyhetsbrev: 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting