Styrelsens policyhandbok

Det här är styrelsens policyhandbok för 2015/2016 gällande per oktober 2015.

Policyhandbokens innehåll

Kapitel I Aktiviteter
Kapitel II Styrelsekommittéer
Kapitel III Styrelse
Kapitel IV Klubbrekvisita
Kapitel V Klubbar
Kapitel VI Code of Etik och flagga
Kapitel VII Stadgar och arbetsordning
Kapitel VIII Kongressen
Kapitel IX Distriktstjänstemän och organisationer
Kapitel X Extension
Kapitel XI Finanser
Kapitel XII Internationella kontoret och personal
Kapitel XIII Internationella relationer
Kapitel XIV Ledarskapsutveckling
Kapitel XV Juridik
Kapitel XVI Tidningen
Kapitel XVII Medlemskap
Kapitel XVIII Tjänstemän, nuvarande och tidigare
Kapitel XIX PR
Kapitel XX Publikationer
Kapitel XXI Talaruppdrag och resebestämmelser
Kapitel XXII Ungdomsprogram

Innehållsförteckning

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting