Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Excellensutmärkelser


print

Excellensutmärkelser

Klubbar och distrikt som utfört utmärkta insatser inom områdena hjälpinsatser, medlemstillväxt, kommunikation och ledning av verksamheter kan vara kvalificerade till de prestigefyllda excellensutmärkelserna. Använd de kvalifikationer som nämns i klubb- eller distriktsansökan som vägledning till excellens.

Klubbens excellensutmärkelse: Klubben erhåller ett förnämligt tygmärke till klubbstandaret och klubbpresidenten erhåller en vacker rockslagsnål som tack för ett utmärkt resultat och ledarskap.

Distriktsguvernörens teams excellensutmärkelse: Medlemmarna i distriktsguvernörens team kvalificerar sig till utmärkelsen när distriktet uppnår utmärkta resultat i kategorierna ovan. Kvalificerade zon- och regionordförande erhåller var sin vacker rockslagsnål och distriktsguvernören, första vice distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör erhåller var sin prestigefull medalj som erkännande för deras ledarskap och hängivenhet.

För att kunna tilldelas en excellensutmärkelse måste klubbar och distriktens team fylla i en ansökan och skicka in formuläret till English Language Department på internationella huvudkontoret via post eller faxa den till 630 706 9130 så att det är framme senast 30 september.

NYTT för 2014 - 2015!

Stolthetens excellensutmärkelse

Strengthen the Pride logoDistriktsguvernörer har möjlighet att erhålla Stolthetens excellensutmärkelse i kristall och medaljen Ambassador of Good Will genom att uppmuntra klubbarna att skicka in ansökan om klubbens excellensutmärkelse tidigt! De fem distrikt i varje konstitutionellt område som har den högsta procentandelen klubbar som erhållit klubbens excellensutmärkelse kommer att erhålla Stolthetens excellensutmärkelse. Den ledande distriktsguvernören från varje konstitutionellt område kommer få äran att motta Stolthetens excellensutmärkelse på scenen under den internationella kongressen. De övriga mottagarnas namn kommer att visas på ett framträdande sätt under denna minnesvärda ceremoni. Den distriktsguvernör som har den högsta procentandelen klubbar som uppnått klubbens excellensutmärkelse globalt kommer även att erhålla medaljen Ambassador of Good Goodwill, den högsta utmärkelsen en lionmedlem kan tilldelas, i Honolulu, Hawaii.

För att kvalificera måste klubbarna skicka ansökan om klubbens excellensutmärkelse tidigt, senast den 31 maj 2015. Utmärkelsen kommer att baseras på medlemstillväxten per den 30 april 2015 och klubbarna måste även uppnå de övriga kraven på ansökan. Eftersom tjänstemannarapporten inte måste skickas in förrän i maj kan denna rapport skickas in vid ett senare datum.

Medlemstillväxten måste upprätthållas till och med den 30 juni 2015

För mer information kontaktar du Eurafrican@lionsclubs.org.

Gör det till klubbens/distriktets tradition att erhålla en excellensutmärkelse varje år!

Klicka på länkarna nedan för att finna krav och ansökan om excellensutmärkelsen till din specifika post:

Klubbens excellensutmärkelse

Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting