Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Resurser  >  Publikationer  >  Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team

Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team

Centennial

Excellensutmärkelsen är inte bara en prestation för distriktet, utan även för de klubbar som distriktet stödjer. Den utökar vår samhällsservice, medlemstillväxt och ledarutveckling. Den är en holistisk metod som stärker vår servicetradition och vår effektivitet som ledare.

Det finns två typer av krav: De prestationer som krävs är obligatoriska och återspeglar samma ideal som dem som främjas av Klubbens excellensutmärkelse. Det andra avsnittet listar 25 alternativ. Distriktet kan välja tio prestationer som riktar in sig på unika behov bland klubbarna inom ditt distrikt.

När kraven har uppfyllts har du möjlighet att ge ett erkännande till medlemmarna i ditt DG-team! Zon- och regionordförande får en fin rockslagsnål medan du och dina vice distriktsguvernörer, GMT- och GLT-koordinatorer får en prestigefylld medalj.

PRESTATIONSKRAV:  Alla fem kraven måste uppfyllas för att kvalificera!

Fem excellensfaktorer Kraven nedan är desamma som för Klubbens excellensutmärkelse, men har justerats för den roll som distriktsguvernörens team har.

1.    SERVICE – För att uppfylla detta måste 90 % av klubbarna i distriktet genomföra ett serviceprojekt

Service är hörnstenen i vår organisation. Oavsett om det är projektspecifikt för hemorten, en del av Globala servicekampanjer, ett Ungdomsprojekt eller annat hjälpinitiativ, måste det vara meningsfullt. Om dina klubbar har problem, visa dem hur de genom att gå igenom publikationen Bedömning av samhällsbehov eller Gör slag i saken kan få hjälp att återupptäcka klubbens möjligheter till hjälpinsatser!

2.    MEDLEMSKAP – Distriktet måste uppvisa en nettoökning av antal medlemmar eller starta en ny klubb.
Medlemmar behövs för att stödja projekt och evenemang.

Bara fråga – Uppmuntra era klubbar att ”bara fråga” genom att använda dessa enkla men framgångsrika tekniker för att rekrytera nya entusiastiska medlemmar!

Klubbens excellensprocess (CEP) – Hjälp klubbarna att nå sin potential genom övningar som syftar till att friska upp klubbarna och hjälpa dem att åter fokusera på att öka deltagande och aktiviteter.

Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen – Har klubben nöjda medlemmar? Den här vägledningen har bra tips för att uppfylla medlemmarnas förväntningar.

Handbok för bildande av nya klubbar – Den här handboken ger dig stegen och strategierna för att bilda en ny klubb i distriktet.

3.    KOMMUNIKATION – En medlem i distriktsguvernörens team måste träffa tjänstemännen i alla klubbar under ett möte för en enskild klubb eller för flera klubbar.

En av de viktigaste rollerna för distriktsguvernörens team är att regelbundet kommunicera med klubbarna och ledarna i ert distrikt. Använd er tid effektivt genom att fördela besöken bland teammedlemmarna eller samla klubbarna till ett multipelklubbsbesök. Det ger dig mer tid att bilda nya klubbar eller lägga ner mer arbete med svaga klubbar och det är även bra för din budget.

Teammetoden för klubbesök – Den här nyttiga handboken beskriver fördelarna med att dela klubbesöken med teamet och ger tips som gör delade besök framgångsrika!

4.    LEDARUTVECKLING – Distriktet måste tillhandahålla utbildning och mentorskap till klubbtjänstemän och andra nuvarande och potentiella ledare.

Kontinuerlig ledarutveckling är viktig för distriktets långsiktiga framgång. LCI erbjuder mycket material för både postspecifik utbildning eller ledarutveckling för att hjälpa alla ledare nå sin potential.

Lions utbildningscenter – Den här onlineresursen erbjuder viktig information för utveckling av personliga ledarfärdigheter. Ämnena innefattar leda andra, uppnå resultat, och excellent kommunikation.

Utbildning för klubbtjänstemän – Onlineutbildningen för klubbtjänstemän räknas också för utmärkelsen! Tjänstemannaspecifik utbildning gör det lättare att tjäna som klubbtjänsteman genom att visa hur klubbledare kan utföra sina uppgifter effektivt.

Mentorskap – Dela dina ledarfärdigheter på ett mer personligt plan med nya och potentiella lionledare genom Lions mentorprogram.

Många kurser kan genomföras online. Ta gärna upp programmet under zonmöten, besök eller kongresser.

5.    KLUBBUTVECKLING – Nittio procent (90 %) eller mer av klubbarna är aktiva och har fullgjort sina skyldigheter.

Gå igenom Bedömning av klubbstatus för att kontrollera statusen bland klubbarna i ditt distrikt. Den här rapporten bekräftar rapporteringsstatus, medlemstillväxt och LCIF-donationer.  MyLCI finns också för rapportering.

YTTERLIGARE PRESTATIONER: Utöver de nödvändiga prestationer som nämns ovan måste distriktet även uppfylla tio av följande prestationer: Välj det mål som bäst passar era klubbars behov.

När ni har genomfört alla punkterna, fyll i Ansökan om excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team.

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting