Klubbens excellensutmärkelse

Centennial

Klubbens excellensutmärkelse har gett klubbarna vägledning och mål som utökar deras hjälpinsatser och stärker klubbledningens effektivitet. Den är mer än en utmärkelse … den hjälper vår organisation att bygga starkare klubbar och starkare samhällen!

Kvalificerade klubbar får en nål för Klubbens excellensutmärkelse till klubbens president och ett fint tygmärke.

Faktorer för excellens

1.    Hjälpinsatser – Genomför tre hjälpprojekt

Humanitär service är vad lionandan handlar om, oavsett om den är lokal på hemorten eller global. Er klubb har kanske befintliga projekt som blivit en tradition, eller ni är kanske redo för något nytt, men oavsett vad, när klubben har genomfört tre hjälpprojekt, har er klubb uppfyllt hjälpkravet för Klubbens excellensutmärkelse!

Idéer att tänka på!

Globala servicekampanjer - Fyra globala kampanjer fokuserar på ungdom, syn, hungersnöd och miljö.  Den här länken ger projektidéer, planeringshandböcker, pressmeddelanden handlingsplansmaterial.

När ni deltar i kampanjerna kanske ni kan tänka er att ge hjälp till behövande barn genom att donera basförnödenheter som mat och kläder, genomföra synundersökningar, reparera ett tillfälligt boende för barn eller genomföra ett program för läsinsatser såsom att läsa för barn eller ge barn nya böcker.

Planera projekt – Det finns många behov som är unika för er hemort. Upptäck dem genom att använda publikationerna Bedömning av samhällsbehov eller Gör slag i saken för att återupptäcka den hjälp er klubb kan ge!

2.    Donation till LCIF – Utöka er klubbs humanitära räckvidd!

Lions Clubs International Foundation (LCIF) ger lionklubbar en möjlighet att göra en global insats. Anslag stödjer både lokala och globala humanitära initiativ som är för stora för enskilda klubbar eller distrikt att genomföra själva.  En donation, stor eller liten, uppfyller donationskravet för excellensutmärkelsen. Det är enkelt att göra en donation. Besök LCIF:s webbplats och välj ett område er klubb vill stödja och gör en donation online.

3.    Medlemsutveckling – Ha en nettoökning av en medlem!

Naturligtvis behövs medlemmar för att stödja projekt och evenemang.  För att kunna få excellensutmärkelsen behöver er klubb en nettoökning av bara en medlem eller sponsra en ny klubb.  Sammanställ en plan för medlemsutveckling för att hjälpa er klubb att nå nya medlemsmål och använd verktygen nedan för att hjälpa klubben att rekrytera medlemmar och hålla dem engagerade och aktiva.

Bara fråga – Uppmuntra era medlemmar att ”bara fråga” genom att använda dessa enkla men framgångsrika tekniker för rekrytering av entusiastiska nya medlemmar!

Klubbens excellensprocess (CEP) – Hjälper er klubb att nå sin potential genom övningar som syftar till att friska upp klubben och hjälpa den att åter fokusera på att öka deltagande och aktiviteter.

Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen – Har klubben nöjda medlemmar? Den här vägledningen har bra tips för att uppfylla medlemmarnas förväntningar.

Starta en ny klubb - Resurser till hjälp att starta och stödja bildandet av nya klubbar.

Distriktsassistans – Kontakta ert distriktsguvernörsteam eller det globala medlemsteamets koordinator för mer information om lokala medlemsinitiativ.

Alla nya medlemmar måste få en meningsfull välkomstceremoni inom rimlig tid och få delta i ett informationsmöte för nya medlemmar. Ett effektivt sätt att behålla medlemmarna.

4.    Kommunikation – Genomför något av följande!

Håll medlemmarna och allmänheten informerade om era aktiviteter vilket ökar deltagande och synliggör er.  Det finns ett flertal verktyg som hjälper er klubb, inklusive en gratis webbplats! Utnyttja någon av dessa idéer, eller utveckla egna strategier för att uppfylla kravet för excellensutmärkelsen.

E-klubbhus – Starta eller underhåll denna gratis webbplats (eller en ni utformat själva) för att hålla medlemmarna uppkopplade.

PR-handbok – Tillämpa idéerna i den här handboken och hjälp er klubb få den uppmärksamhet den förtjänar. Handboken har exempel på pressmeddelanden, allmänna servicemeddelanden med mera.

Broschyrer och material – Främja medlemskap och engagemang genom att dela ut professionellt utformade broschyrer och material.  Mycket bra vid speciella tillfällen och evenemang på hemorten.

5.    Ledarutveckling– Ordna riktiga val, delta i utbildning för tjänstemän och delta i zonmöten!

För att vara berättigad till utmärkelsen måste alla tjänstemannaposter tillsättas av kvalificerade medlemmar i enlighet med stadgar och arbetsordning. Klubben måste också vara representerad under zonmöten och en majoritet av klubbens tjänstemän måste ha deltagit i ett ledarutbildningsprogram. Utbildningen kan innefatta utbildning som erbjuds vid ett zon-, distrikts-, multipeldistrikts- eller internationellt evenemang, kurser som erbjuds online från Lions utbildningscenter, deltagande i ett seminarium för Klubbens excellensprocess (CEP) eller genomförande av kursen Certified Guiding Lion. Fler möjligheter nämns nedan.  Sammanställ en plan för ledarutveckling i klubben för att säkerställa att medlemmarna drar nytta av den utbildning som finns.

Lions utbildningscenter – Denna onlineresurs erbjuder viktig information för utveckling av personliga ledarfärdigheter. Ämnena innefattar leda andra, uppnå resultat, och excellent kommunikation.  Dessa kurser kan användas för utmärkelsens krav på ledarutveckling!

Utbildning för klubbtjänstemän – Onlineutbildningen för klubbtjänstemän räknas också för utmärkelsen! Tjänstemannaspecifik utbildning gör det lättare att tjäna som klubbtjänsteman genom att visa hur klubbledare kan utföra sina uppgifter effektivt.

Zonmöten – Kvartalsvisa zonmöten tillhandahåller personligt stöd och utgör ett forum för utbyte av praktiska och lokalt anpassade service- och ledningsidéer.

Distrikts- och riksmöten och internationella evenemang ger ett nytt perspektiv från ett bredare urval av lionmedlemmar vilket bidrar till lionmedlemmarnas kamratskap och glädje.

Distrktsutbildning – Se till att kontakta ert DG-team och GLT distriktskoordinatorn för att få mer information om lokala evenemang.

6.    Klubbaktivitet – Klubben måste genomföra regelbundna möten och skicka in medlemsrapporter, serviceaktivitetsrapporter och klubbtjänstemannarapporten för det kommande året.

Det är lätt att skicka in dessa rapporter tack vare förbättringar i MyLCI. Använd det här moderna medlemssystemet för att fylla i tjänstemanna rapporter, medlemsrapporter och aktivitetsrapporter.

7.    Klubben fullgör sina skyldigheter

För att till fullo delta i Lions aktiviteter måste er klubb fullgöra sina skyldigheter till slutet av verksamhetsåret. För att fullgöra sina skyldigheter kan inte klubben vara i status quo och alla internationella medlemsavgifter och inträdesavgifter för nya medlemmar måste vara till fullo betalda. Högst USD 50 i andra utgifter till LCI får vara utestående mer än nittio (90) dagar. För att kontrollera er klubbs utestående skuld, gå till online kontoutdrag som finns på LCI:s webbplats. Instruktioner för att göra betalningar finns också online.

Nästa steg!

Genomför ovanstående steg mot excellens så har ni uppfyllt målen för Excellensutmärkelsen!

Länk till ansökan

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting