Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Elektronisk överföring av Lions emblem


print

All reproduktion av Lions Clubs Internationals emblem eller andra emblem som tillhör Lions Clubs International får laddas ner av lionmedlemmar från det officiella format som emblemen har på föreningens webbplats. Dessa är de enda emblem som får reproduceras elektroniskt eller på annat sätt, inklusive sajter på webben och andra områden på Internet.

  • Nedladdade (eller elektroniskt hanterade) officiella emblem får endast användas i enlighet med Lions Clubs Internationals policy för emblems användning. Normalt har lionklubbar och distrikt licens att använda emblemet på webbplatser, brevpapper och annat tryckt material.
  • Ingen lionmedlem, lionklubb eller liondistrikt får använda föreningens emblem på en artikel som säljs till lionmedlemmar eller till allmänheten i insamlingssyfte.
  • Ingen tillverkare, tryckare, producent, reklamagent, publicist, entreprenör får använda föreningens namn, goodwill, varumärken, tjänstemärken eller Lions Clubs Internationals emblem på något sätt utom enligt licens som givits av föreningen.

För information om att få en licens, kontakta föreningens juridiska rådgivare på +1 630 571 5466, ankn. 299 eller e-post legal@lionsclubs.org eller kontakta Club Supplies and Distribution Division på +1 630 571 5466, ankn. 252 eller e-post legal@lionsclubs.org

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting