Resurser

Lions Clubs medlemsresurser

Lionmedlemmar kan se till att jobbet blir gjort. Det finns nedladdningsbara medlemsresurser för lionklubbarna såsom logotyper, programhandledningar, broschyrer och formulär som hjälper dig med det. Visa våra resurser:

Det går också att nvända "Sök"-rutan för att hitta en specifik sak. Sök exempelvis på namn (faktablad) eller publikationskod (PR799).

Nedladdning av resurser

Läs instruktioner för nedladdning av material.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting