Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ansökan om matchande anslag för PR-program


print

Dagens datum: (År/Månad/Dag) / /
Begärt belopp (obligatoriskt):
PR-behov som ska tillgodoses:
Programbeskrivning. Förklara i detalj hur programmet bemöter de behov eller möjligheter som uttryckts. Beskriv vad ni avser att göra, samt vilka tekniker som ni ska använda för att uppnå målen. Ge förslag på tidschema.
Programbudget. Var så detaljerad som möjligt.
Hur matchas dessa medel?
Så vitt jag vet är den information som givits korrekt och angivet behov finns. Jag ställer mig bakom denna ansökan och ska göra allt som står i min makt, som administratör av anslagna medel, för att se till att de används på bästa och mest effektiva sätt, samt att bokföring och rapport skickas till Public Relations and Production Division.
Namn:
Distrikt nr:
Adress:
Stad:
Län:
Postnr:
Land:
Tel:
Fax:
E-post:
Kommentarer:

Kom ni ihåg att bifoga:

  • Detaljerad budget, inklusive inkomstkälla och detaljerade kostnader?
  • En logisk motivering till ansökan och vad ni tror att era plan kommer att uppnå?
  • Förklaring på hur medlen kommer att matchas?

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting