Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Leo/ungdom


print

Leo

 • Organisationsrapport för leoklubb (leo51.pdf)
 • Rapport för leoklubbens tjänstemän och medlemmar (leo72.pdf)
 • Årlig rapport för leodistrikt och leomultipeldistrikt (leo91.pdf)
 • Leomedlemsansökan (leo50.pdf)
 • Ansökningsformulär för Årets Leo (loy.pdf)
 • Leoklubbens excellensutmärkelse, ansökan (leo105.pdf)
 • Utmärkelseansökan Fokus på barn (leo-s.pdf)
 • Utmärkelseansökan Tjäna tillsammans (leo-st.pdf)
 • Utmärkelseansökan, leorådgivare med fem års service (leo307.pdf)
 • Formulär för Leo-till-Lion-certifiering och överföring av tidigare medlemsår (ll2.pdf)
 • Formulär för leoklubbsnedläggning (leo86.pdf)

Internationella läger och utbyten

 • Årlig rapport av ungdomsläger och ungdomsutbyte i multipeldistrikt (yce-510MD.pdf)
 • Årlig rapport av ungdomsläger och ungdomsutbyte i district (yce-510D.pdf)
 • Årlig rapport för ungdomsläger- och ungdomsutbytesaktivitet (online yce1450 form)
 • Topp-10-nomineringsformulär för ungdomsutbytesordförande (ye110.pdf)
 • Ansökan för värdfamilj i Lions ungdomsutbyte (ye1402.pdf)
 • Ungdomsläger- och ungdomsutbytesdeltagare, ansökan - PDF-version - (yce1401.pdf)
 • Ungdomsläger- och ungdomsutbytesdeltagare, ansökan - Excel-version - (yce1401.xls)
 • Katalog över ungdomsläger och ungdomsutbyte (yce_directory.pdf)

Fredsaffisch

 • Fredsaffischsats, beställningsformulär (pr785.pdf)

Service för barn

 • Ansökan om globalt symposieprogram (lsc9.pdf)
 • Faktablad om skollådan (iad306.pdf)
 • Ansökan om tygmärke för Lions-UNICEF:s Skollåda (iad306-a.pdf)

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting