Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Resurser  >  Finanser  >  Lions växelkurs

Lions växelkurs

Använd den växelkurs som gäller för ditt land för innevarande månad när du betalar skuldbeloppet på klubbens/distriktets kontoutdrag till The International Association of Lions Clubs konto. Växelkursen för tidigare månader ges endast som information. Lägg märke till att alla inbetalningar kommer att krediteras enligt den växelkurs som gällde det datum du gjorde din inbetalning.

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting