Lions växelkurs

Använd den växelkurs som gäller för ditt land för innevarande månad när du betalar skuldbeloppet på klubbens/distriktets kontoutdrag till The International Association of Lions Clubs konto. Växelkursen för tidigare månader ges endast som information. Lägg märke till att alla inbetalningar kommer att krediteras enligt den växelkurs som gällde det datum du gjorde din inbetalning.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting