Finans

Ekonomisk information

Följande länkar hjälper dig att sätta in klubb-/distriktsbetalningar:

Utgiftsformulär för nuvarande och tidigare internationella tjänstemän och direktorer

Välj det format du vill använda.

Fyll i online och skriv ut:

Endast för utskrift:

Utgiftsblanketter för distriktsguvernörer

Välj vilket format som ska användas för att lämna in rese- och tjänstesersättningsanspråk. Alla anspråk måste skickas till det internationella huvudkontoret tillsammans med korrekta verifikationer. Läs i blankettens instruktioner vilka utgifter som godkänns. Läs även revisionsstadgarna och vanliga frågor.

Ytterligare information:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting