Service Activities

Divisionskontor

Telefon: 630 571 5466, ankn. 287
Fax: 630 571 1692
E-post: programs@lionsclubs.org

Divisionen ansvarar för följande internationella program.

Ungdomsprogram

630 571 5466
E-post för leoklubbsprogrammet: leo@lionsclubs.org
E-post för Lions internationella ungdomsläger- och ungdomsutbytesprogram: youthexchange@lionsclubs.org

Health and Children's Services Department

630 203 3841
E-post: programs@lionsclubs.org

Program Development Department

630 571 5466, ankn. 316
E-post: programs@lionsclubs.org

Postadressen är:

Lions Clubs International
Service Activities Division
300 W. 22nd Street
Oak Brook, Illinois 60523-8842
USA

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting