Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

PR och kommunikation


print

Public Relations and Communications Division

630 468 6817

Fax: 630 571 1685

E-post: pr@lionsclubs.org

Divisionen utformar, producerar och trycker alla organisationens publikationer, inklusive huvudkontorets utgåva av tidningen LION. Personalen tar även fram officiellt material för 32 andra utgåvor av LION i världen.

Andra ansvarsområden inkluderar ledning och genomförande av PR-verksamhet för att informera medlemmar och allmänheten om organisationens aktiviteter. Audiovisuella program, tal och biografisk information för den internationella styrelsen produceras också av divisionens personal.

Divisionen ansvarar för följande internationella program.

•    PR-anslag

Advertising and Production Department

•    Annonser ankn. 6880

Audio Visuals & Events Department

Direktnummer: 630 203 3812

•    Talarpublicitetssatser ankn. 6714

•    Fredsaffischtävlingen ankn. 6835

•    LCI:s internationella tävling ankn. 6835

•    Videor ankn. 6714

•    Servicemeddelanden ankn. 6714

•    Nationalsånger ankn. 6714

Corporate Communications Department

•    Anslagstavlor ankn. 6883

•    Nedladdningsbara tidningsannonser ankn. 6883

•    Logotyper ankn. 6883

•    Biografier över tjänstemän och direktorer ankn. 6767

•    Public Relations ankn. 6883

Tidningen LION

•    Redaktör ankn. 6805

Adressändring, utebliven, ankn. 3860

Online Communications Department

•    E-klubbhus- och e-distriktsklubbhus ankn. 6882

•    Webbplats ankn. 6977

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting