Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Medlemsutveckling


print

Medlemsutvecklingdivisionen
(630) 468-6734
E-post: extension@lionsclubs.org

Divisionen ansvarar för administration av all medlemstillväxt och extensionsprogram samt organisation av nya klubbar, nya länder och geografiska områden. Program för medlemstillväxt utformas och genomförs, medlemsstödsmaterial tas fram och skickas ut och medlemsdata för marknadsföring granskas, gås igenom och kvantifieras för att främja och marknadsföra föreningens program.

Andra uppgifter inom divisionen är övervakning av fältkontor i olika delar av världen, hantering av ett flertal volontärledarskapsprogram och specialprojekt för förbättrad medlemsutveckling.

Membership and New Clubs Development Department

Membership and New Clubs Operations Department

Membership and New Club Programs Department

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting