Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Strengthen the Pride
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Resurser  >  Kontakta oss  >  Extension och medlemskap

Extension och medlemskap

Extension and Membership Division
(630) 468-6734
E-post: extension@lionsclubs.org

Divisionen ansvarar för administration av all medlemstillväxt och extensionsprogram samt organisation av nya klubbar, nya länder och geografiska områden. Program för medlemstillväxt utformas och genomförs, medlemsstödsmaterial tas fram och skickas ut och medlemsdata för marknadsföring granskas, gås igenom och kvantifieras för att främja och marknadsföra föreningens program.

Andra uppgifter inom divisionen är övervakning av fältkontor i olika delar av världen, hantering av ett flertal volontärledarskapsprogram och specialprojekt för förbättrad medlemsutveckling.

Membership and New Clubs Development Department

Membership and New Clubs Operations Department

Membership and New Club Programs Department