Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Resurser  >  Kontakta oss  >  Juridisk verksamhet,

Juridisk verksamhet,

Juridiska divisionen
630-571-5466, ankn. 3847
E-post:
legal@lionsclubs.org

Juridiska divisionen ansvarar för upprätthållande av föreningens varumärken, det världsomfattande ansvarsförsäkringsprogrammet samt riskhantering och rättsprocesser. Dessutom ger juridiska divisionen riktlinjer och råd till lionmedlemmar om föreningens stadgar, arbetsordning och styrelsepolicy, såsom distriktsval, frågor om godkännande av internationella direktorer, lösning på tvister och klagomål rörande stadgarna. Förutom att genomföra och hantera föreningens övergripande ledningsprogram förbereder och distribuerar Sekreteraren de officiella protokollen från styrelsemöten och ledningssammanfattningar.

Avdelningar

Försäkringsbrev: 800 316 6705 eller besök vår sida Legala resurser
Allmänna frågor: ankn. 3847

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting