Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

LCIF


print

Lions Clubs International Foundation Division
630 468 6901
E-post: lcif@lionsclubs.org

Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den del av Lions Clubs International som beviljar anslag. LCIF stödjer Lions arbete runtom i världen att tjäna sina lokala samhällen och världssamhället genom humanitära serviceprojekt.

LCIF-kontoret:

 • Administrerar SightFirst-programmet,
 • Hanterar donationer och donatorerkännanden,
 • Delar ut anslag som godkänts av förtroenderådet,
 • Hanterar utvecklingsprojekt,
 • Leder ett PR-program som ger stöd till Lions och information om LCIF till allmänheten.

För mer information, kontakta lämplig avdelning inom stiftelsen:

 • Humanitära anslag, 630 468 6769
 • Donationer och donatorerkännande, 630 203 3836
 • Information, 630 468 6887
 • Divisionsadministration och allmänna frågor, 630 203 3836
 • Utveckling, 630 468 6829
 • Finansanalytiker, 630 468 6775
 • Lions Quest, 630 468 6960

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting