Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Information Technology


print

Information Technology Division
630 203 3844
E-post:  informationtechnology@lionsclubs.org

IT-divisionen planerar, organiserar och kontrollerar datorutrustningens allmänna funktioner i hela organisationen. Detta inkluderar maskinvara, programvara, systemanalys, programmering, datainput och förberedelse av olika finansiella, statistiska, lager- och medlemskapsrapporter. Divisionen hanterar alla medlemskapsrapporter och ansvarar för underhåll av alla klubbdata på datorutrustningen. Den upprätthåller även registret över klubbtjänstemän

Avdelningar:

Division Administration: it@lionsclubs.org
Medlemsförteckning, multipeldistrikt/distrikt: 630 203 3844
Lions internationella frimärksklubbs kontakt: 630 203 3844

Informationssystem: mylci@lionsclubs.org
MyLCI:s månatliga online medlems- och serviceaktivitetsrapportering – teknisk support och registreringsinformation: MyLCI:s informationssida eller 630 468 6900

Club Officer and Record Administration: stats@lionsclubs.org 
630 203 3830

Tjänster innefattar:

 • Adressändringar/klubbtjänstemän och ordförande,
 • Adressetiketter,
 • Rapportformulär för tjänstemän (PU-101),
 • Avlidna medlemmar,
 • Minnestal,
 • Heders-/förmånsmedlemmar,
 • Livstidsmedlemmar,
 • Adressändring - klubbmedlemmar,
 • Deltagarbevis för kongressdelegater,
 • Medlemslistor/medlemsstatus,
 • Klubbhistorik,
 • Tidningen - adressändring/utebliven,
 • Tidningen - specialabonnemang,
 • MMR-rapporter (ifyllda),
 • Medlemsregisterfrågor,
 • Återinträde av lionmedlemmar,
 • Medlemsförteckning/klubb,
 • Medlemsförteckning/upplöst klubb,
 • Nekrologer,
 • Röstlista, distrikts- och MD-kongresser.
 • Lions international stamp club (Lions International frimärksklubb)

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting