Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

District and Club Administration


print

District and Club Administration Division
630 571 5466, anknytning 6828
E-post: districtadministration@lionsclubs.org

Denna division hjälper distrikt och klubbar med administrativa frågor, till exempel distribution av manualer för distrikts- och klubbtjänstemän. Divisionen är också ansvarig för organisationens översättningar till 11 språk.

Frågor om följande bör riktas till respektive språkavdelning.

Klubbar i status quo och återuppbyggnad av klubbar
Nedläggning och reorganisering av klubbar
Överföring av en klubb till ett angränsande distrikt
Ändring av distriktsgränser
Sammanslagning av klubbar
Excellensutmärkelse till klubbar och distriktsguvernörens team
Certified Guiding Lion-programmet

Avdelningar

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting