Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Distriktsguvernörens rapport från möten och klubbesök


print

DISTRIKTS-GUVERNÖR:

LAND:
DATUM FÖR BESÖKET:
DISTRIKT:
Fyll i det här formuläret efter varje klubbesök och bifoga med din månatliga rese- och tjänsteutgiftsräkning.

LIONS CLUB:

LAND:
INTERNATIONELLT KLUBBNUMMER:
TYP AV
BESÖK:
ÅRLIGT
MULTIPEL-DISTRIKTSMÖTE (förklara under kommentarer nedan)
ORGANISERING AV NY KLUBB
DISTRIKTSMÖTE/DISTRIKTSRÅDS- MÖTE
CHARTER
BESÖKET GENOMFÖRDES AV EN ANNAN DISTRIKTSTJÄNSTEMAN (ange namn och befattning)
SPECIELLT (förklara under kommentarer nedan)
VAR HÖLLS MÖTET?:
BESVARA ALLA FRÅGOR NEDAN FÖR VARJE KLUBBESÖK
 
JA NEJ
Anser du att klubben är en aktiv klubb?
Diskuterade du klubbangelägenheter med styrelsen?
Sköter sekreteraren sin uppgift på ett tillfredsställande sätt?
Lämnar sekreteraren rapport om klubbens aktiviteter varje år?
Arbetar klubbens kommittéer på ett tillfredsställande sätt?
Erhåller nya medlemmar lämplig information och en folder för nya medlemmar?
Har klubben en högtidlig intagningsceremoni för nya medlemmar?
Föreslog du hur klubben kan behålla och öka sitt medlemsantal?
Deltar klubben i distriktsaktiviteter?
KOMMENTARER:

Klicka här för att skriva ut formuläre

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting